zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Senior

Legionowo wspiera seniorów

Data dodania: 10 lipca 2024

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Legionowie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i umożliwienie funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorom poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Był on realizowany na przestrzeni minionych lat, a obecnie jest kontynuowany. Jedną ze znaczących różnic jest obniżenie wieku uczestników. Teraz skorzystać z niego mogą osoby już od 60 r. ż. (poprzednio było to 65 lat).

Cofnij

W 2024 roku w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” utrzymana została liczba 50 opasek bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki oraz obsługą serwisu technicznego. Koszty ponoszone w ramach modułu II tego programu, pokrywane są z budżetu miasta (w 20%), przy dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w 80%).

Korpus Wsparcia Seniorów

Wśród łącznej liczby uczestników w 2023 r. (od kwietnia do grudnia) było 50 osób samotnych i 6 mieszkających z rodziną, która nie była w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia (gdy ktoś wycofuje się z programu na ich miejsce trafiają osoby z listy rezerwowej). Spośród seniorów biorących udział w projekcie pięcioro miało orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym, a szesnaścioro w stopniu umiarkowanym, jedna w stopniu lekkim.

W drugim półroczu zeszłego roku Centrum Teleopieki odebrało 172 zgłoszenia od uczestników programu przy użyciu opaski bezpieczeństwa (przycisk sos). Na każde zgłoszenie reagował dyspozytor (ratownik medyczny) - kontaktując się bezpośrednio z seniorem lub w przypadku braku kontaktu, ze wskazanym opiekunem - rodziną, sąsiadem lub pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej. Spośród zgłoszeń, jedno zakończyło się interwencją służb ratowniczych w miejscu zamieszkania seniora i przewiezieniem osoby do szpitala.

Należy podkreślić, że program w znaczącym stopniu przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa seniorów oraz ich możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Stało się to głównie dzięki świadomości, iż całodobowo prowadzony jest bieżący monitoring ich stanu zdrowia, co pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Sukces projektu potwierdzają osoby biorące w nim udział, które zgłaszają swoją chęć kontynuacji.

Warta podkreślenia jest informacje, że pracownicy socjalni biorący udział w projekcie są w stałym kontakcie z seniorami korzystającymi z opasek i udzielają im wsparcia w razie potrzeby.

Bezpieczeństwo seniorów ma ogromne znaczenie, dlatego kontynuujemy usługę teleopieki, czyli nowoczesnego systemu wsparcia dla seniorów, cieszącego się dużym zainteresowaniem już od momentu jego wprowadzenia. Program jest całkowicie bezpłatny. Koszty zakupu opasek oraz opłat związanych z abonamentem są pokrywane ze środków zewnętrznych i budżetu miasta. Liczba chętnych do skorzystania z opasek życia świadczy o tym, że jest to pomysł trafiony oraz odpowiadający realnym potrzebom. Chcemy, aby wyposażanie naszych mieszkańców w te urządzenia było impulsem do zwiększenia ich aktywności oraz samodzielności w środowisku zamieszkania – mówi zastępczyni prezydenta Anna Szczepłek.