zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Napis komuniakt

Ogłoszenie Sąd Rejonowy w Legionowie

Data dodania: 1 lipca 2024

Sygn. akt I Co 666/24, Legionowo, 27.06.2024 r.

Cofnij

Ogłoszenie

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adwokata Andrzeja Macicja Bednarczyka (nr wpisu waw/adw/5693) do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Legionowie dla nieznanego z miejsca pobytu dlużnika Doroty Michalskiej ostatnio zam. 05-12O Legionowo, ul. Warszawska 34/7 w sprawie z wniosku VPF III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności z udziałem dłużnika Doroty Michalskiej o ust. kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie w Legionowie Łukasza Krystka w sprawie sygn. akt KM 2604/22.

Sygn. akt I Co 666/24

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą od rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.