zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Napis komuniakt

Ogłoszenie Sąd Rejonowy w Legionowie

Data dodania: 1 lipca 2024

Sygn. akt I C 809/23, Legionowo, 26.04.2024 r.

Cofnij

Ogłoszenie

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Mateusza Goślickiego - pracownika Sądu Rejonowego w Legionowie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Legionowie dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Damiana Litwińskiego w sprawie z powództwa Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Damianowi Litwińskiemu o zaplatę.

Sygn. akt I C 809/23

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą od rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.