zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Prezydent z absolutorium i wotum zaufania

Data dodania: 29 czerwca 2022

Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta Legionowo radni udzielili Romanowi Smogorzewskiemu absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Dyskutowali także nad raportem o stanie gminy oraz udzielili prezydentowi wotum zaufania.

Cofnij

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2021 r., sprawozdaniem finansowym Gminy Legionowo za 2021 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Zanim jednak radni przystąpili do udzielenia absolutorium budżetowego, dyskutowali nad raportem o stanie gminy. Po ponad czterogodzinnej dyskusji większość radnych zagłosowała za udzieleniem prezydentowi miasta Romanowi Smogorzewskiemu wotum zaufania.

Przygotowanie „Raportu o stanie miasta” to obowiązek dla wszystkich gmin i miast w Polsce, wprowadzony ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału mieszkańców w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. W 2019 r. prezydenci miast (również burmistrzowie i wójtowie) po raz pierwszy musieli przedstawić raport dotyczący 2018 r. W debacie, oprócz radnych, zgodnie z ustawą uczestniczyć może także 15 mieszkańców.

W głosowaniu dotyczącym udzielenia absolutorium udział wzięło 20 radnych – 14 było za, 2 przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Natomiast w głosowaniu o udzielenie wotum zaufania udział wzięło 21 radnych - 14 było za, 4 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Dziękuję Radnym Rady Miasta Legionowo za udzielenie mi absolutorium, jak i wotum zaufania. Dziękuję wszystkim moim pracownikom za zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu pracy na rzecz naszego wspólnego dobra, czyli Legionowa. Wszyscy doskonale pamiętamy, że poprzedni rok był wyjątkowo wymagający. W obliczu pandemii i związanej z nią sytuacją musieliśmy podejmować wiele trudnych decyzji. Zawsze robiliśmy to rozważnie oraz w najlepszej wierze, dla dobra Legionowian - nie tylko obecnych, ale także przyszłych pokoleń. Wierzę, że w tym roku – wcale nie łatwiejszym niż poprzednie – dzięki dobrej, a także wytężonej pracy damy sobie radę z wszelkimi trudnościami, miasto będzie się dalej rozwijało, a mieszkańcom będzie się żyło coraz lepiej, bezpieczniej i wygodniej.