zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Sprostowanie do artykułu: artykule „Basen na krechę”, autorstwa Jacka Jankowskiego (TiO nr 19 z 10 maja 2017 r.).

Data dodania: 23 maja 2017
Cofnij

Legionowo, 23 maja 2017 r.

 

Pan Maciej Lerman
p.o. redaktora naczelnego „Mazowieckie To i Owo”

 

Szanowny Panie,


Na podstawie art. 6, art. 31 a. oraz art. 32 § 1, 5 i 6 ustawy z dnia 26.01.84 r. „Prawo Prasowe” (z późn. zmianami), proszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji, jakie znalazły się w artykule „Basen na krechę”, autorstwa Jacka Jankowskiego (TiO nr 19 z 10 maja 2017 r.).

SPROSTOWANIE

Nie jest prawdą, że miasto zadłuża się, aby KZB Legionowo sp. z o.o. wybudowało basen na Piaskach. Nie jest prawdą, że inwestycja będzie kosztowała prawie 19 mln zł. Nie jest także prawdą, że do wybudowania basenu potrzebne będą kredyty lub pożyczki, a ich spłata spadnie na barki mieszkańców. Kłamstwem jest także, że niezbędne będzie wyemitowanie obligacji gminnych. Nie jest też prawdą, że spółka nie posiada własnych środków na ten cel.

Gdyby redakcja przed publikacją zapytała u źródła, to dowiedziałaby się, że budżet Gminy Legionowo na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 30.741.801,53 zł, przy planowanej nadwyżce na dzień 01.01.2016 w kwocie 11.856.370 zł.

W uchwale Rady Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2017 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.081.750 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek oraz wolnych środków. Wystąpienie deficytu w budżecie Gminy nie stanowi sygnału o trudnej sytuacji finansowej jednostki. Gmina Legionowo posiada płynność finansową.

Gmina Legionowo obecnie nie planuje zaciągania kredytów ani emisji obligacji komunalnych w celu sfinansowania deficytu. Upoważnienie dla Prezydenta Miasta Legionowo do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5.000.000 zł zostało ujęte w uchwale z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2017 rok. Dotyczy kredytu w rachunku bankowym i jest wprowadzane corocznie w uchwałach budżetowych na dany rok. W ostatnich kilku latach kredyt ten nigdy nie został uruchomiony.

KONIEC SPROSTOWANIA

Proszę o zamieszczenie tego sprostowania w tym samym miejscu co artykuł z zastosowaniem równorzędnej czcionki oraz także o publikację pod artykułem na stronie internetowej Gazety oraz na Państwa profilu na Facebooku.

 

Z poważaniem,

Tamara Mytkowska
Rzecznik Prasowy UM Legionowo