zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis: Urząd Miasta

Sprostowanie do artykułu „Będą cięcia w Ratuszu, Straży Miejskiej i Arenie”, autorstwa red. (TiO nr 23 z 2 czerwca 2020 r.).

Data dodania: 17 czerwca 2020
Na podstawie art. 6, art. 31 a. oraz art. 32 § 1, 5 i 6 ustawy z dnia 26.01.84 r. „Prawo Prasowe” (z późn. zmianami), proszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji, jakie znalazły się w artykule „Będą cięcia w Ratuszu, Straży Miejskiej i Arenie”, autorstwa red. (TiO nr 23 z 2 czerwca 2020 r.).
Cofnij

Nieprawdą jest informacja, że

na wniosek prezydenta radni podjęli uchwałę o cięciach pensji pracowników Urzędu Miasta Legionowo.


SPROSTOWANIE

Radni Rady Miasta Legionowo podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2020 r. m.in. w zakresie zmniejszenia wydatków osobowych pracowników Urzędu Miasta, Straży Miejskiej i Areny Legionowo wraz z pochodnymi o kwotę 1,5 mln zł. Nie oznacza to jednak, cięć pensji dla obecnie zatrudnionych w Urzędzie Miasta, Straży Miejskiej i Arenie Legionowo.