zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis: Urząd Miasta

Sprostowanie do artykułu: „SMOGORZEWSKI BOI się przegranego procesu?”, autorstwa Wojciecha Dobrowolskiego (TiO nr 21 z 19 maja 2020 r.).

Data dodania: 14 czerwca 2020

Na podstawie art. 6, art. 31 a. oraz art. 32 § 1, 5 i 6 ustawy z dnia 26.01.84 r. „Prawo Prasowe” (z późn. zmianami), proszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji, jakie znalazły się w artykule „SMOGORZEWSKI BOI się przegranego procesu?”, autorstwa Wojciecha Dobrowolskiego (TiO nr 21 z 19 maja 2020 r.).

Cofnij

SPROSTOWANIE

Nieprawdziwa jest informacja zawarta w artykule, że Miasto Legionowo wystąpiło do Wykonawcy Centrum Komunikacyjnego Legionowo z propozycją zawarcia ugody. Gmina Miejska Legionowo ani żaden z jej przedstawicieli nie występowali do Wykonawcy o zawarcie ugody
o jakiej mowa w artykule.

Z propozycją ugodowego zakończenia sporu wystąpił bezpośrednio do pełnomocników procesowych Gminy Miejskiej Legionowo przedstawiciel Konsorcjum Firm Przedsiębiorstwo PHU Buder Danuta Flis & Rafał Flis Sp. Jawna z propozycją zawarcia ugody występował
w dniach: 20.04.2020 r., 24.04.2020 r oraz 28.04.2020 r. domagając się jednocześnie kategorycznie złożenia przez Gminę jakiejkolwiek propozycji zakończenia sporu. Gmina Miejska Legionowo
w istocie złożyła propozycję ugodowego zakończenia sporu przy założeniu, że Strony wzajemnie poczynią względem siebie określone ustępstwa, biorąc zwłaszcza pod uwagę fakt, iż Gmina wystąpiła do Wykonawcy z własnymi roszczeniami. Wykonawca tę propozycję odrzucił.

Nie jest też prawdą, że „już podczas jednej z wcześniejszych rozpraw miejscy prawnicy sygnalizowali, że chcieliby się dogadać z konsorcjum.” Pełnomocnicy procesowi Gminy nie złożyli na żadnej z dotychczasowych rozpraw sądowych jakichkolwiek oświadczeń, co do sposobu zakończenia sporu.

Nie jest też prawdą, że władze Miasta twierdziły, że Gmina wygra proces. Władze Miasta nigdy takich oświadczeń nie składały. Natomiast z całą stanowczością podkreślały i podkreślają, że w ocenie Gminy roszczenia Wykonawcy są niezasadne i nie znajdują poparcia w materiale dowodowym sprawy z tym zastrzeżeniem, że ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie należy do niezależnego i niezawisłego sądu.

KONIEC SPROSTOWANIA