zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
Ul. Mickiewicza 37 lok. 34
05-120 Legionowo
Adres do korespondencji:
Ul. Mickiewicza 37 lok. 34
05-120 Legionowo
Kontakt telefoniczny:
(+48) 78 10 11 202
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
0000553036
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Wojnicka Teresa - Prezes, Krzemiński Piotr - Wiceprezes, Dąbkowska Elżbieta - Skarbnik, Kowalik Barbara - Sekretarz.
Status organizacji pożytku publicznego:
tak
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Działania na rzecz, w szerokim znaczeniu - ochrony zdrowia seniorów.
Zbieranie funduszy na wsparcie finansowe związane z wydatkami na opiekę lekarską, zakupy leków, rehabilitacje, zakup materiałów i urządzeń wspomagających poruszanie się i inne . . .
Doświadczenie:
Dwa lata działalności jako stowarzyszenie zwykłe i dwa lata - jako stowarzyszenie zarejestrowane.
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
W 2016 r. ogłosiliśmy zbiórkę książek od osób które rezygnują z prywatnych zasobów i w 2016 r. zebraliśmy 70 książek, które przekazaliśmy nieodpłatnie bibliotece miejskiej. W r. 2017 zebraliśmy kolejne 387 książek, które przekazaliśmy do Biblioteki Powiatowej. Także w r. 2017 uruchomiliśmy wydawanie czasopisma Aktywni Seniorzy ZŁOTE LIŚCIE. W piśmie poruszaliśmy sprawy głównie dotyczące spraw seniorów. Na razie (w maju 2017) zawiesiliśmy wydawanie czasopisma. Zbieramy fundusze i do wydawnictwa powrócimy. Zebrane fundusze przeznaczymy także na wsparcie finansowe biednych i niedołężnych seniorów w naszej okolicy. Na inne inicjatywy - np. integracja środowiska - jeszcze nas nie stać.
Data aktualizacji danych:
01-08-2017