zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:

ul. Królowej Jadwigi 11 lok. 23

05-120 Legionowo

Adres do korespondencji:
j.w.
Kontakt telefoniczny:
------
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane --------
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
----
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
------
Status organizacji pożytku publicznego:
tak
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki o statusie organizacji pożytku publicznego, prowadziło w 2011 roku działalność statutową, samodzielnie lub we współdziałaniu, jedynie na rzecz ogółu społeczności, grup wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w tym również na rzecz członków Stowarzyszenia. Starania o zdobycie środków i możliwość podjęcia realizacji określonych w Statucie celów i form statutowego działania dotyczyły:
1) wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacji, nauki, oświaty i wychowania, jak również wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
2) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; działań na rzecz integracji europejskich, rozwoju demokracji, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych,
3) upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich, a także praw kobiet, jak również działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
4) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości,
5) działalności charytatywnej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz osób niepełnosprawnych, jak
również działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu,,
6) promocji i organizacji wolontariatu, w tym działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne organizacje pozarządowe.
 

Doświadczenie:

Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, organizując m.in. poniżej opisane imprezy kulturalne, realizowało cele statutowe, m.in. poprzez integrację i współpracę, w tym międzynarodową, oraz wymianę międzypokoleniową i środowiskową idei i tancerzy baletu. Działania stowarzyszenia Artbale mają także na celu krzewienie mądrości kulturalnej w zakresie różnych dyscyplin sztuki, takich jak: balet, taniec, sztuki plastyczne związane z tańcem, twórczość choreograficzna, a także podtrzymanie kontaktu kilku tysięcy odbiorców festiwalu z wielkimi dziełami sztuki tańca, muzyką klasyczną, ludową, różnymi technikami tańca, strojami w różnych interaktywnych formach. Organizowane imprezy kulturalne integrują poprzez łączność z seniorami z osobami aktywnie zainteresowanymi tańcem. Wszystkie cele spina szeroko pojmowana edukacja kulturalna w zakresie sztuki tańca.
Zarząd Artbale Stowarzyszenie w 2011 uzyskał wsparcie i środki finansowe, z których po przeznaczeniu i zwiększeniu o finansowe wkłady własne na te projekty ze zgromadzonych przez Artbale środków udało się zorganizować i zrealizować w 2011 roku następujące projekty w ramach nieodpłatnych działań statutowych, a były to:

Królewskie Arkady Sztuki
ARTBALE Stowarzyszanie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki po raz drugi współorganizowało na zaproszenie Zamku Królewskiego w Warszawie wraz z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym i Stowarzyszeniem „Scena 96”, przygotowany wcześniej projekt pod nazwą Królewskie Arkady Sztuki. ARTBALE Stowarzyszenie było organizatorem trzech spektakli baletowych we trzy kolejne niedziele września 2011 roku.

„Wieczór z tancerzami i choreografami Teatru Tańca D.O.Z.SK.I” z Mińska (Białoruś)
4 września 2011 roku ARTBALE Stowarzyszenie zorganizowało na dziedzińcu Pałacu Pod Blachą „Wieczór z tancerzami i choreografami Teatru Tańca D.O.Z.SK.I” z Mińska (Białoruś).
Choreografie na ten Wieczór przygotowali: Olga Skvortsova – Kowalska, Dymitriy Zalesski. Myślą przewodnią wieczornego występu był pokaz współczesnego dorobku młodych białoruskich choreografów prezentujących się w wybranych fragmentach i krótkich formach swoich spektakli, wykonywanych na najwyższym profesjonalnym poziomie, jaki reprezentuje dzisiaj zespół Teatru Tańca D.O.Z.SK.I.
Teatr Tańca D.O.Z.SK.I– jest teatrem współczesnej choreografii założonym przez Dymitra Zaleskiego i Olgę Skvortsovą w 2005 roku. Podstawę teatru stanowi taniec współczesny. Od chwili założenia teatru D.O.Z.SK.I. bierze udział w wielu koncertach i festiwalach na Białorusi oraz za granicą. W listopadzie 2008 roku spektakl „Dojrzałość” został nagrodzony za choreografię na Międzynarodowym Festiwalu Współczesnej Choreografii w Witebsku. Rok później na Festiwalu IFMC „Homo sapiens” został nagrodzony przez jury w kategorii: najlepsze wykonanie. W marcu teatr uczestniczył w prestiżowym festiwalu teatralnym Złota Maska w Moskwie. Każdego roku członkowie zespołu D.O.Z.SK.I. biorą udział w kursach prowadzonych przez znanych europejskich choreografów, takich jak Clark Gill i Tine Damborg.
Na program „Wieczoru z tancerzami i choreografami Teatru Tańca D.O.Z.SK.I” składały się następujące fragmenty spektakli: „Dojrzałość”, „Papier, nożyce, kamień”, „Trio”, fragmenty spektakli „Palace Passions” oraz „Ostrożnie, kruche”, następnie „Znów i znów”. „Low Frequency”, „I Can Fly” oraz „Nic wspólnego”. Projekt w całości zrealizowano, jako nieodpłatną dla wszystkich uczestników działalność statutową Stowarzyszenia ARTBALE.

„Wieczór z warszawskimi solistami i tancerzami baletu”
11 września 2011 roku w Arkadach Kubickiego Artbale Stowarzyszenie zorganizowało „Wieczór z warszawskimi solistami i tancerzami baletu”. Udział w wieczorze wzięli wybrani tancerze Polskiego Baletu Narodowego, absolwenci i młodzież ze starszych klas Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Na program złożyły się choreografie klasyczne oraz współczesne prace choreograficzne znanych twórców i artystów sztuki tańca, nie tylko z Warszawy. Myślą przewodnią wieczornego występu była prezentacja choreografii zatańczonych na profesjonalnym poziomie, wykonywanych przez tancerzy prezentujących się w krótkich formach: wariacjach, duetach i pas de deux, a także w wybranych z baletowej różnorodności klasyce baletów, takich jak: „Don Kichot” do muzyki Ludwiga Minkusa oraz we współczesnych choreografiach do muzyki Fryderyka Chopina, G. F. Händla, V. A. Mozarta czy współczesnych kompozytorów inspirujących dzisiejsze choreografie i sztukę tańca.
Koncert składał się z dwunastu kilkuminutowych występów artystów baletu i tancerzy współczesnej sztuki tańca.
Projekt w całości zrealizowano, jako nieodpłatną dla wszystkich uczestników działalność statutową Stowarzyszenia ARTBALE


„Wieczór baletowy z Kieleckim Teatrem Tańca”
18 września 2011 roku w Arkadach Kubickiego odbył się trzeci taneczny wieczór „Królewskich Arkad Sztuki”. Wzięli w nim udział tancerze z Kieleckiego Teatru Tańca, pod kierownictwem Elżbiety Szlufik-Pańtak i Grzegorza Pańtaka. Kielecki Teatr Tańca jest jednym z trzech teatrów tańca w Polsce, który stał się instytucją miejską. Jedynym zaś, specjalizującym się w stylach tańca Jazzowego. Ideę założenia zawodowego zespołu zainicjowali Elżbieta Szlufik – Pańtak i Grzegorz Pańtak. Teatr zaprezentował się w dwóch odsłonach.

Na pierwszą złożyły się fragmenty spektaklu pt. „SNY”, z choreografią Jacka Tyskiego, wielokrotnie nagradzanego i utytułowanego solistę Polskiego Baletu Narodowego. Prapremiera spektaklu odbyła się 30 kwietnia 2009 roku na scenie Kieleckiego Teatru Tańca. Inspirowany jest światem marzeń sennych, którym z żelazną logiką właściwą snom, splatają się ze sobą wydarzenia będące reminiscencjami realnej codzienności z całkowicie fantastycznymi motywami.

Drugą część programu ostatniego wieczoru Królewskich Arkad Sztuki w 2011 roku wypełniły fragmenty przedstawienia do pieśni negro spirituals zatytułowane: „Dla Ciebie Panie” w choreografii: Elżbiety Szlufik-Pańtak i Grzegorza Pańtaka Premiera spektaklu miała miejsce w 1998 roku. Inspiracją do powstania tego spektaklu było niezwykłe przedstawienie z 1960 roku Pt. „Revelations”, którego twórcą jest artysta najbliżej związany z afroamerykańskim folklorem, Alvin Ailey, czołowy reprezentant scenicznego tańca jazzowego, twórca Teatru Tańca Alvina Ailey’a.
Projekt w całości zrealizowano, jako nieodpłatną dla wszystkich uczestników działalność statutową Stowarzyszenia ARTBALE„Terpsychora do szkół”
W 2011 roku ARTBALE Stowarzyszenie zrealizowało projekt pn. „Terpsychora do szkół” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt skierowany został do nauczycieli pracujących z osobami niepełnosprawnymi, w tym do pedagogów szkół specjalnych i klas integracyjnych. Celem projektu było zdobycie przez uczestników wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wybranych metod i technik sztuki tańca podczas praktycznych warsztatów, spotkań i prób własnych prezentacji. Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności w zakresie sztuki tańca są użyteczne w pracy z podopiecznymi, w procesie dydaktycznym prowadzącym do podniesienia poziomu aktywności społecznej i fizycznej wychowanków. W projekcie wzięło udział 31 uczestników: nauczycieli pracujących z osobami niepełnosprawnymi, w tym do pedagogów szkół specjalnych i klas integracyjnych z całej Polski. Od 31 do 24 października br. na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZETOM odbywały się zajęcia z takich technik tanecznych jak „Praca z ciałem oparta na choreoterapii”, „Taniec Brzucha”, „Elementy lekcji tańca klasycznego” oraz „Clubbing Latino Dance”. Zajęcia prowadzone były przez tancerzy pedagogów tańca: Magdalena Litwin, absolwentka wydziału pedagogiki w zakresie pracy kulturalno- oświatowej, zajmująca się choreoterapią, tańcem współczesnym, aerobikiem. Prowadzi również zajęcia w Zespole Szkół Specjalnych w Kłodzku, wspomagając dzieci niepełnosprawne upośledzone umyslowo poprzez taniec, ruch i muzykę. Berenika Jakubczak - choreolog - asystent baletmistrzów i choreografów Polskiego Baletu Narodowego, studentka Royal Academy of Dance – Benesh Institute w Londynie, absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie, finalistka XII Ogólnopolskiego Konkursu Tańca – Gdańsk 2001. Marcos de Lima - Brazylijczyk. Były tancerz „Mazowsza”, poza Polską i Brazylią tańczył również w USA, Francji, Kanadzie, Izraelu, Maroko i innych krajach. Od września br. występuje na deskach Łódzkiego Teatru Muzycznego.
Projekt w całości zrealizowano, jako nieodpłatną dla wszystkich uczestników działalność statutową Stowarzyszenia ARTBALE

„Nowy Początek” w Legionowie – kontynuacja projektu z 2010 roku.
ARTBALE Stowarzyszenie kontynuowało w 2011 roku projekt o nazwie „Nowy Początek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowany na terenie Legionowa i Powiatu Legionowskiego, wspierający współpracę i organizacje pozarządowe w podobnym obszarze działające przy realizacji zadań z zakresu edukacji kulturalnej, kultury i sztuki, oświaty i rozwiązywania problemów niepełnosprawności. Celem projektu o nazwie „Nowy Początek” było stworzenie i uruchomienie stałej placówki, działającej na profesjonalnym poziomie, w bezpośrednim kontakcie z zainteresowanymi, która spełniała jednocześnie trzy ważne funkcje: doradczą, konsultacyjną oraz szkoleniową dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów podobnych, działających na terenie Legionowa i innych miejscowości, znajdujących się w okolicy przy współpracy i na rzecz współpracy z lokalnym samorządem.
Najbardziej zależało nam na podjęciu współpracy z osobami aktywnymi, pragnącymi działać na rzecz kulturalnego rozwoju społeczności lokalnych, a także z nowopowstałymi organizacjami pozarządowymi, w szczególności z tymi, które słabo funkcjonują, m.in. z powodu braku dotacji, problemów organizacyjnych, czy kadrowych, a chcące zdobywać dodatkową wiedzę oraz doświadczenie w zakresie realizowania zadań publicznych dotyczących edukacji kulturalnej, kultury, sztuki, oświaty i rozwiązywania problemów niepełnosprawności.
Różnorodne zrealizowane w 2011 roku konsultacje, szkolenia i spotkania integracyjne miały na celu wypracowanie, na drodze kompromisu oraz porozumienia, wspólnej płaszczyzny działania na rzecz rozwoju ich własnej działalności i efektywnego funkcjonowania trzeciego sektora dla poprawy poziomu i jakości życia społeczeństwa obywatelskiego w Legionowie i okolicach.
Projekt w 2011 roku w całości zrealizowano, jako nieodpłatną dla wszystkich uczestników działalność statutową Stowarzyszenia ARTBALE.

W ramach „Nowego Początku” udzielono indywidualnych konsultacji kilkuset osobom wymienionym w ustawie o działalności organizacji pożytku publicznego, wielokrotnych indywidualnych spotkań – konsultacji, w tym dla organizacji warszawskich działających w sektorze kultury Warszawy, które również dopuszczają działalność na terenie Legionowa.
20 stycznia 2011 roku, w sali konferencyjnej punktu konsultacyjno-szkoleniowego NOWY POCZĄTEK przy ul. Piłsudskiego 3 w Legionowie, o godzinie odbyło się bezpłatne spotkanie integracyjno-szkoleniowe zorganizowane przez ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zaproszenie zostało skierowane do organizacji i inicjatyw lokalnych, które mogą powstawać dzięki pomocy i wsparciu dyrektorów legionowskich szkół i przedszkoli oraz przedstawicieli ngo i wszelkich innych istniejących już inicjatyw lokalnych.
Na szkolenie przybyli przedstawiciele inicjatyw lokalnych, jednostek oświatowych: szkół i przedszkoli legionowskich, inicjatyw lokalnych oraz organizacji pozarządowych (m.in. Uniwersytetu III Wieku, Fundacji Trzciany oraz Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Medialnej Gauda i inne). Jedynym przedstawicielem spośród osób z Urzędu Miasta Legionowo zaproszonych na spotkanie był Łukasz Konstantynowicz z Wydziału Inwestycji, współpracujący z punktem Nowy Początek.
Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonego spotkania jest pilna potrzeba znalezienia i zaproponowania źródeł finansowania oraz form ubiegania się o środki dla istniejącego potencjału i potrzeb legionowskich organizacji i inicjatyw lokalnych.

6 czerwca 2011 roku w Sali widowiskowej Ratusza w Legionowie odbyło się kolejne otwarte spotkanie w ramach punktu doradczo-szkoleniowego Nowy Początek. Tym razem wspólnie zastanawialiśmy się nad stanem obecnej współpracy lokalnych NGO z samorządem, wskazywaliśmy istniejące bariery komunikacyjne i przedstawialiśmy pomysły dotyczące usprawnienia współpracy tych dwóch podmiotów.
Spotkanie składało się z dwóch części – merytorycznej (wykładowej) oraz artystycznej.
Aby wzmocnić przekaz omawianych kwestii wyświetlono trzy krótkie filmy zrealizowane w postaci sond ulicznych w ramach projektu pilotażowego „Decydujmy razem” skierowanego zarówno do władz samorządowych, jak i lokalnych społeczności.
Kolejnym punktem programu było wystąpienie Aliny Szklaruk – koordynatorki unijnego programu UNDP Polska. Przybyły ekspert przedstawił niezwykle interesujący oraz dający nadzieję na przyszłość referat na temat „Możliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych z Legionowa i okolic”, w którym opowiedziała o sześciu istotnych programach, z których lokalne NGO mogą pozyskiwać fundusze na realizację swoich projektów. Drugą osobą, która przybyła na spotkanie, jako przedstawiciel władz miasta była Anna Szczepłek – kierownik wydziału promocji i marketingu w Legionowie, która zapoznała uczestników z planem promocji projektów społecznościowych oraz wszelkich wydarzeń artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, odbywających się na terenie miasta i w jego okolicach.
Po krótkiej przerwie na scenie widowiskowej Ratusza w Legionowie wystąpiła grupa FunckRocass oraz oryginalny Teatr Tańca Zakręconego Piotra Bańkowskiego.

19 czerwca 2011 roku Artbale Stowarzyszenie było jednym spośród wielu wystawców XXII Dni Legionowa. Wokół Areny widowiskowo - sportowej w Legionowie stoiska otworzyło większość legionowskich instytucji, fundacji, stowarzyszeń, szkół artystycznych i podmiotów gospodarczych. Na czas Dni Legionowa Artbale o uruchomiło na swoim stanowisku punkt konsultacyjno-szkoleniowy dla przybyłej ludności. Skorzystało zeń ponad 40 osób zainteresowanych zainicjowaniem na terenie miasta projektów autorskich związanych z promocją i edukacją kulturalną, społeczną oraz inną lokalną inicjatywą. Wielu uczestników skorzystało na miejscu z konsultacji w związku z aktualnie prowadzonymi projektami, otrzymało materiały informacyjno-szkoleniowe i było odbiorcami wielu cennych porad z zakresu edukacji, kultury, księgowości, niepełnosprawności oraz bieżących problemów ngo, takich jak złożenie czy też rozliczenie wniosku o dofinansowanie, koordynacja realizacji projektów. Nawiązano też wiele kontaktów z innymi pozarządowymi organizacjami istniejącymi na terenie Legionowa.

13 września 2011 roku w sali konferencyjnej punktu konsultacyjno-szkoleniowego NOWY POCZĄTEK przy ul. Piłsudskiego 3 w Legionowie, o godzinie odbyło się kolejne spotkanie integracyjno-szkoleniowe „Nowego Początku”. Spotkanie poprowadził Wiesław Jakubczak - Doradca Zarządu ARTBALE, konsultant-ekspert, prawnik, od lat zajmujący się działalnością III sektora.
Spotkanie było dedykowane grupie osób, mieszkańców Legionowa i okolic powołujących do życia nowe Stowarzyszenie. Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów „Treneria” było poprzedzone wieloma indywidualnymi konsultacjami dotyczącymi zagadnień organizacyjnych, z zakresu księgowości, uchwalania statutu organizacji ngo, udzielonymi przez konsultantów projektu „Nowy Początek” założycielom nowego stowarzyszenia.
Spotkanie można uznać za zakończone powodzeniem. Spełniło oczekiwania uczestniczących w nim osób, które w ramach „Trenerii” będą działać na rzecz ustawicznego autorozwoju oraz rozwoju wielu grup społecznych.

18 września 2011 roku w pomieszczeniach Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się spotkanie integracyjno-szkoleniowe zorganizowane przez ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki w ramach projektu „Nowy Początek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Uczestnikami spotkania były osoby związane z prowadzeniem działalności tanecznej, reprezentujące teatr tańca lub inne formy działalności taneczno-artystycznej zainteresowane prowadzeniem działalności tanecznej na terenie Legionowa i okolic.
Głównym tematem spotkania była możliwość prowadzenia działalności teatru tańca oraz edukacji tanecznej na terenie Legionowa. Na spotkaniu było 32 słuchaczy, w tym przedstawiciele Kieleckiego Teatru Tańca oraz inni reprezentujący różne organizacje lub osoby spoza organizacji.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Legionowa i okolic Artbale Stowarzyszenie objęło honorowy patronat nad XII edycją projektu „Szlachetna Paczka” organizowanego przez krakowskie Stowarzyszenie „WIOSNA”, działającego w rejonie Legionowo, Chotomów i okolice. Wolontariuszom zostały udzielone indywidualne konsultacje oraz spotkanie szkoleniowe w dniach 15 i 16 października. W ramach patronackiej współpracy ARTBALE nieodpłatnie udostępniło na potrzeby realizacji „Szlachetnej Paczki” salę konferencyjną punktu konsultacyjno-szkoleniowego NOWY POCZĄTEK przy ul. Piłsudskiego 3 w Legionowie.


Prowadzono systematycznie współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami warszawskimi, dolnośląskimi oraz legionowskimi, jak również z jednostkami samorządu terytorialnego.

Stowarzyszenie ARTBALE poprzez uczestnictwo swoich przedstawicieli w licznych spotkaniach i zespołach stale pracuje również na rzecz organizacji pozarządowych w Warszawie, w Legionowie, na Dolnym Śląsku, współpracując z kilkudziesięcioma warszawskimi NGO, Samorządem Warszawy, Wrocławia, Kotliny Kłodzkiej, branżowymi biurami i dzielnicowymi komisjami w Warszawie. Nasi przedstawiciele z ARTBALE byli wybierani, jako reprezentanci organizacji pozarządowych do Forum Dialogu Społecznego, pracują w Komisji Dialogu Społecznego ds. Muzyki oraz w Komisji ds. Tańca przy Biurze Kultury oraz w Forum Dialogu Społecznego przy Prezydencie Warszawy, jak również współpracują z wieloma dzielnicowymi Komisjami Dialogu Społecznego. Przedstawiciel Artbale Stowarzyszenia, doradca Zarządu – członek Stowarzyszenia Wiesław Jakubczak - jest wybranym w kolejnych latach przez warszawskie pozarządowe organizacje przedstawicielem do Forum Dialogu Społecznego oraz jest członkiem Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Legionowie. Prezydent Warszawy na wniosek warszawskich organizacji, ustanawiał go przedstawicielem i wielokrotnie ekspertem tych organizacji do „Zespołów opiniujących wnioski” w konkursach na dotacje ogłaszanych w rożnych dzielnicach Warszawy. Wielokrotnie przedstawiciele Zarządu i członkowie Stowarzyszenia brali aktywny udział w pracach nad podejmowanymi środowiskowo inicjatywami. Artbale Stowarzyszenie było jednym z bardziej aktywnych przedstawicieli tworzących Otwarte Forum Środowisk Sztuki Tańca, na wniosek, którego to między innymi, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał do życia nową instytucję kultury „Instytut Muzyki i Tańca” w Warszawie. Przedstawiciele Forum przygotowali ogólnopolski Kongres Tańca w Warszawie. Wszystkie wymienione w tym punkcie projekty w całości zrealizowano, jako nieodpłatną działalność statutową Stowarzyszenia ARTBALE.

Współpraca ARTBALE instytucjonalna i międzynarodowa z Narodowym Centrum Kultury
Artbale Stowarzyszenie współpracuje od lat, a także kontynuowało w 2011 roku współpracę z Narodowym Centrum Kultury w ramach porozumienia o nieodpłatne przyjmowanie przez nasze Stowarzyszenie skierowanych z NCK stażystów – studentów w celu odbywania przez nich kilku miesięcznych staży w instytucji (organizacji) zajmującej się realizacją projektów kulturalnych i działalnością pożytku publicznego. Artbale organizuje program stażu i szkolenia dla studentów oraz absolwentów uczelni warszawskich z kierunków związanych z kulturą, edukacją kulturalną czy animacją kulturalną. Artbale przygotowuje w ramach nieodpłatnej współpracy z Narodowym Centrum Kultury stanowiska pracy dla skierowanych stażystów, udziela im programowej opieki i wprowadza w wiele istotnych dla działalności kulturalnej i trzeciego sektora problemów, jak i sposobów ich rozwiązywania. Opiekę programową i nadzór na programem sprawuje nieodpłatnie dr Bożena Jakubczak. W 2011 roku staże w ramach ARTBALE odbywały trzy osoby. Projekt w całości zrealizowano, jako nieodpłatną dla wszystkich uczestników działalność statutową Stowarzyszenia ARTBALE

Wolontariat.
Realizacja większości projektów, zadań i celów Stowarzyszenia ARTBALE nie miałaby szans zaistnienia, gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu nieodpłatnie pracujących społecznie przy konkretnych pracach członków Stowarzyszenia oraz praca bardzo wielu wolontariuszy i stażystów, przyciąganych ciekawymi i atrakcyjnymi dla nich wydarzeniami i osobami realizującymi przez nasze Stowarzyszenie poszczególne projekty. W 2011 roku Zarząd Artbale Stowarzyszenia nie uwzględniał jeszcze oszacowania wartości włożonej społecznie / w ramach wolontariatu pracy, wykazując i księgując jedynie powiązane z tak wykonywana pracą faktycznie ponoszone koszty lub wydatki. Podstawowa zmiana w oszacowaniu tej pracy nastąpi od 2011 roku w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów zawierającego konieczność wykazywania i wartościowania w złotych takiej pracy zawarta w nowych wzorach oferty, umowy i sprawozdawczości dla projektów realizowanych po 18 stycznia 2011 roku. Działania w całości realizowano w ramach nieodpłatnej dla wszystkich uczestników działalności statutowej Stowarzyszenia ARTBALE.
 

Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
-----
Data aktualizacji danych:
15.11.2017