zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
ul. Słowackiego 29
05-120 Legionowo
Adres do korespondencji:
ul. Piłsudskiego 3/13
05-120 Legionowo
Kontakt telefoniczny:
Komendant Hufca - phm. Lidia Kitaj - lidia.kitaj@zhp.net.pl - 883 591 450
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane -
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
-
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Komendant Hufca - phm. Lidia Kitaj - lidia.kitaj@zhp.net.pl - 883 591 450 Skarbnik Hufca - dh. Aleksandra Korczak
Status organizacji pożytku publicznego:
tak
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
  1. Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
  2. ZHP wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.
  3. Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. ZHP uznaje prawo każdego członka Związku do osobistego wyboru systemu wartości duchowych.
Doświadczenie:

ZHP działa od ponad 100 lat. W Legionowie Komenda Hufca realizuje cele statutowe oraz misję wychowania obywatelskiego, głównie dzieci i młodzieży z terenu Legionowa i powiatu legionowskiego.

Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
-
Data aktualizacji danych:
14.12.2020