zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
05-120 Legionowo, ul. Ks. J. Schabowskiego 4
tel. 22 7740188
www.urszulanki-gandino.pl
mail:
siostry@urszulanki-gandino.pl
swietlica.prognadziei@gmail.com
przedszkole.urszulanek@gmail.com
Adres do korespondencji:
05-120 Legionowo, ul. Ks. J. Schabowskiego 4
Kontakt telefoniczny:
Status prawny organizacji:
Inna forma osobowości prawnej Zgromadzenie Zakonne mające osobowość prawną
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Status organizacji pożytku publicznego:
tak
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
•służba dzieciom i młodzieży przez ich wychowanie, opiekę i nauczanie
•służba dzieciom i młodzieży wychowującej się w trudnej sytuacji rodzinnej i środowiskowej
•organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
•prowadzenie stałej i systematycznej formacji przygotowującej do działalności charytatywnej
•zakładanie i prowadzenie ośrodków opieki zamkniętej o otwartej: przedszkoli, szkół, domów samotnej matki, placówek opiekuńczo-wychowawczych
•organizowanie pomocy doraźnej dla osób fizycznych w postaci: pomocy medycznej, opieki nad chorymi i samotnymi osobami starszymi oraz pomocy dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Doświadczenie:
- prowadzenie świetlicy terapeutycznej
- przedszkole
- organizowanie wypoczynku letniego: półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży

Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Data aktualizacji danych: