zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
05-120 Legionowo ul. Husarska 11/18
Adres do korespondencji:
05-120 Legionowo ul. Husarska 11/18
Kontakt telefoniczny:
Status prawny organizacji:
Fundacja
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Status organizacji pożytku publicznego:
nie
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Celami Fundacji są:

a) Działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie, a także dorosłych artystów sceny i estrady.

b) Pielęgnowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.

c) Inicjowanie, wspieranie i promocja działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej i oświatowej.

d)Rozwój czytelnictwa i czasopiśmiennictwa.

e) Rozwój turystyki krajoznawczej i edukacyjnej, oraz propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji.
f) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
Doświadczenie:
•Prowadzenie zajęć teatralnych (w tym warsztatów) na zlecenie MOK w Legionowie od stycznia do czerwca 2010 r.
•Prowadzenie zajęć dla młodzieży w kilku ośrodkach podległych, na zlecenie MOK w Morągu od 19.01.2011 do 22.062011 r.
•Zorganizowanie Dnia Dziecka na terenie i przy współpracy MOK w Legionowie i Legionowskich szkół podstawowych, dla 180 dzieci. W programie zabawy były min. krótkie formy teatralne, teatr lalek, zabawy na świeżym powietrzu, konkursy z nagrodami. Animatorami zabaw dla dzieci byli wolontariusze, młodzi mieszkańcy Legionowa.
•Zorganizowanie 5 tematycznych Festynów Rodzinnych: („Bezpieczne wakacje”, „Razem Bezpieczniej”, „Szkoda czasu na nudę”, „Witaj szkoło” i ‘Koniec lata, to nie koniec świata”) wszystkie z konkursami, atrakcjami i oprawą artystyczną młodych Legionowskich artystów. Współpracowali z nami: Urząd Miasta w Legionowie, Starostwo Powiatowe w Legionowie, Straż Miejska w Legionowie, Zawodowa i Ochotnicza Straż Pożarna w Legionowie, Policja w Nieporęcie i MOK w Legionowie.
•Organizacja i prowadzenie nieodpłatnych zajęć wokalno-muzycznych, z elementami ruchu scenicznego, we współpracy z Urzędem Miasta w Legionowie oraz, z MOK w Legionowie, od września 2011 r. do chwili obecnej.
•Logistyka i oprawa artystyczna Pikniku pt. „Żyj bez agresji” zorganizowanego przez Pomoc Społeczną w Legionowie, przy współpracy Urzędu Miasta Legionowo, Starostwa Powiatowego Legionowie, Straży Miejskiej w Legionowie.
• Organizacja, przygotowanie i realizacja spektaklu „Mikołaj w Bajlandii”, z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2012 roku, przy współpracy z:Urzędem Miasta w Legionowie, Starostwem powiatowym w Legionowie,
MOK w Legionowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Legionowie.
•Zapewnienie programu artystycznego w trakcie spotkania opłatkowego, zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Legionowie, dla Legionowskich kombatantów: grudzień 2012 r.
•Organizacja, przygotowanie i realizacja spektaklu z okazji Dnia Babci pt. „Powróćmy jak za dawnych lat”, przy współpracy z:Urzędem Miasta w Legionowie, Starostwem powiatowym w Legionowie, MOK w Legionowie, Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów w Legionowie
•Organizacja, przygotowanie i realizacja spektaklu z okazji zakończenia karnawału 2012 roku pt. „Powróćmy jak za dawnych lat - bis” przy współpracy z:Urzędem Miasta w Legionowie, Starostwem powiatowym w Legionowie, MOK w Legionowie, Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów w Legionowie
•Organizacja przygotowanie i realizacja spektaklu pt. „Kwiatek od Adama” z okazji Dnia Kobiet 8 marca 2012 r., przy współpracy z:Urzędem Miasta w Legionowie, Starostwem powiatowym w Legionowie, , MOK w Legionowie, Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów w Legionowie
•3 kwietnia 2012 r. Organizacja, przygotowanie multimediów, repertuaru, tekstów, reżyseria i realizacja koncertu upamiętniającego śmierć Jana Pawła II.. Współorganizatorem był Miejski Ośrodek Kultury Emerytów Legionowie, oraz Związek Rencistów Emerytów i Inwalidów Legionowie i składający się z członków chór „ERIN”
•17 kwietnia 2012 r. Legionowska Biesiada z „Czasem Kultury”. Realizacja własnego projektu słowno muzycznego. Spektakl wystawiony na scenie Legionowskiego Ratusza, w którym wystąpili młodzi Legionowscy artyści.
•6 maj 2012 r. Piknik „Biesiada z Czasem Kultury” zorganizowany przy współpracy Urzędu Miasta w Legionowie, na terenie przyległego do Urzędu Miasta parku im. Solidarności. Pozostałymi współorganizatorami byli: Starostwo Powiatu Legionowskiego, Straż Miejska w Legionowie, „Legionowski Styl” oraz Aktywne Legionowo.
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Data aktualizacji danych: