zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
05-120 Legionowo,
ul. Sienkiewicza 9/1
Adres do korespondencji:
05-120 Legionowo,
ul. Sienkiewicza 9/1
Kontakt telefoniczny:
507 027 893
Status prawny organizacji:
Fundacja -
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
0000530659
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Katarzyna Płońska Mariola Koziatka
Status organizacji pożytku publicznego:
nie
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości lokalnej.
2. Wspieranie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji lokalnych.
3. Wspieranie edukacji, nauki, oświaty i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego trybu życia.
4. Działalność wydawnicza, oświatowa, naukowo-techniczna, naukowa, szkoleniowa, i doradcza.
Doświadczenie:
Fundacja Myśl Lokalna jest młodą organizacją zarejestrowaną w 2014 r.

Założycielki fundacji biorą czynny udział w życiu publicznym, wspierając wszelkie inicjatywy społeczne, kulturalne i edukacyjne na terenie miasta Legionowo i jego okolic.
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Prezes Katarzyna Płońska jest pomysłodawcą i wydawcą darmowego pisma Myśl Lokalna dla mieszkańców Legionowa. Od marca 2014 r. do stycznia 2015 r. Katarzyna Płońska PLONSKAPRESS była partnerem Fundacji Pracownia Kompetencji przy projekcie edukacyjnym dla szkół podstawowych w Legionowie - Deklaracja Życzliwości. Nie wykluczam! Wiece-Prezes Mariola Koziatka aktywnie wspiera działania Szlachetnej Paczki, organizując zbiórkę darów i promując działania wolontariatu wśród mieszkańców Legionowa. Od początku wspieramy spotkania przedsiębiorczych kobiet w ramach autorskiego projektu BussinesCoffee prowadzonego w Legionowie przez Grupa One (Anna Kłaput i Alicja Dąbrowska). Od kwietnia 2015 r do listopada 2015 r. będziemy prowadzić projekt Potęga młodych talentów. Twórcze i edukacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Cykl bezpłatnych zajęć tematycznych dla dzieci w wielu 5-13 lat.
Data aktualizacji danych:
13.03.2015