zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
Ul .Jagiellońska 69 05-120 Legionowo
Adres do korespondencji:
j/w
Kontakt telefoniczny:
Status prawny organizacji:
Fundacja
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Status organizacji pożytku publicznego:
tak
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
-działanie przeciw wykluczaniu społecznemu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie -wspieranie rozwoju podopiecznych Fundacji i zapewnianie najlepszych warunków sprzyjających temu procesowi -podejmowanie działań integrujących i włączających w główny nurt życia społecznego
Doświadczenie:
Fundacja została założona w 2005 r. Konsekwentnie realizuje swoje cele statutowe.Od 11.01.2008 r. jest organizacją pożytku publicznego.Aktywnie bierze udział w życiu miasta i powiatu.
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Data aktualizacji danych: