zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:

ul. Jana III Sobieskiego 12M8, 05-120 Legionowo

Adres do korespondencji:

ul. Jana III Sobieskiego 12M8, 05-120 Legionowo

Kontakt telefoniczny:
669940044; 509805990
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ NR 8 EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W STAROSTWIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
JAN SKAKLUK KAZIMIERZ ROMAŃSKI KAROL ROMAŃSKI
Status organizacji pożytku publicznego:
nie
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
1. Celem klubu jest:

a) Upowszechnianie biegania na terenie działania klubu.
b) Organizowanie zajęć rekreacyjnych.
c) Organizowanie imprez sportowych.
d) Propagowanie zdrowego stylu życia.
e) Organizowanie wyjazdów na zawody sportowe.
Klub realizuje swe cele w szczególności przez:
a) Współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się sprawami kultury fizycznej zdrowia oraz wychowania młodzieży.
b) Udzielanie różnorodnej pomocy tym podmiotom, w szczególności w upowszechnianiu biegania.
c) Udzielanie pomocy organizatorom podczas masowych imprez biegowych.
d) Opracowywanie i wydawanie publikacji związanych z celami statutowymi klubu.
e) Współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie informowania o podejmowanych przedsięwzięciach.
f) Pozyskiwanie środków materialnych na realizację zadań statutowych i gospodarowanie tymi środkami zgodnie z potrzebami klubu i przepisami prawa.
g) Podejmowanie innych działań niezbędnych do realizacji zadań statutowych.
Doświadczenie:
ORGANIZACJA BIEGÓW ULICZNYCH
ORGANIZACJA BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH
ORGANIZACJA BIEGÓW PRZEDSZKOLAKÓW
ORGANIZACJA ZAJĘĆ TRENINGOWYCH DLA MŁODZIEŻY
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
2O12 - 2 MIEJSCE W KLUBOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI W MARATONIE 3 MIEJSCE W DRUŻYNOWO W MARATONIE KOMANDOSA SZEREG MIEJSC NA PODIUM INDYWIDUALNIE
Data aktualizacji danych:
09.07.2013