zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
Arena Legionowo
ul.Chrobrego 50 B
05-120 Legionowo
Adres do korespondencji:
ul.Chrobrego 50 B
05-120 Legionowo
Kontakt telefoniczny:
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Status organizacji pożytku publicznego:
nie
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Legionowa i powiatu legionowskiego w dziedzinie: szachy i koszykówka.
Doświadczenie:
Klub Sportowy Legion Legionowo powstał w 1991r. i od tej pory prowadzi sekcje koszykówki i szachów, a do 2006r. prowadził również sekcję rugby.
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Data aktualizacji danych: