zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
ul. ks. Schabowskiego 2, 05-120 Legionowo
Adres do korespondencji:
ul. ks. Schabowskiego 2, 05-120 Legionowo
Kontakt telefoniczny:
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Status organizacji pożytku publicznego:
tak
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:

W sposób zupełnie nieoczekiwany życie postawiło przed rodzicami i opiekunami-najtrudniejsze zadanie, jakim jest „oswajanie” codzienności dla naszych chorych dzieci, oto by nie pozostawały na marginesie życia. Nie ustajemy w tym trudzie, a dzięki pomocy ludziom „dobrej woli” organizujemy im wiele imprez(zabawy choinkowe, mikołajkowe , dzień dziecka, wycieczki krajoznawcze

Doświadczenie:

Działamy na terenie powiatu Legionowskiego od 12 stycznia 1994r. Skupiamy 78osób (dzieci i młodzież) obarczone wielorakimi schorzeniami: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Downa, epilepsja, obniżona norma intelektualna. Wszyscy nasi podopieczni posiadają orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Data aktualizacji danych: