zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
05-119 LEGIONOWO
ul. Piaskowa 4/20
Adres do korespondencji:
05-119 LEGIONOWO
ul. Piaskowa 4/20
Kontakt telefoniczny:
500 373 248
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
0000494853
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Bonisława Dorota Anna Gadomski Stanisław Franczak Piotr Kram Beata Monika Śmietanowska Bożena Antonina
Status organizacji pożytku publicznego:
nie
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Celem Stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz kultury i sztuki;
- integracja różnych środowisk;
- krzewienie dziedzictwa kulturowego;
- pobudzanie świadomości kulturalnej społeczeństwa;
- wychowanie poprzez kulturę i sztukę;
- wszechstronne propagowanie wszelkich dziedzin kultury i sztuki;
- wspieranie młodych talentów oraz osób szczególnie uzdolnionych;
- promocja regionu i jednostek samorządowych Powiatu Legionowskiego
Doświadczenie:

Legionowskie Stowarzyszenie na Rzecz Kultury ,,Viva Larte'' zostało zarejestrowane w maju 2014 r. oficjalną działalność rozpoczęło 1.07.2014 r. bazujemy na doświadczeniu poszczególnych członków stowarzyszenia a jednocześnie jesteśmy otwarci na zdobywanie nowego doświadczenia, które wynika ze wspólnej pracy na rzecz naszego miasta oraz powiatu legionowskiego.

Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:

Legionowskie Stowarzyszenie na Rzecz Kultury ,,Viva Larte'' zorganizowało przegląd pieśni patriotycznej ,,viva polonia'', który odbył się 9.11.2014 r. w sali widowiskowej miejskiego ratusza w legionowie.

Data aktualizacji danych:
28.11.2014