zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
05-120 Legionowo
ul. Sobieskiego 21
tel. 692 766 407
Adres do korespondencji:
j.w.
Kontakt telefoniczny:
22 774 22 67
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zwykłe
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
Organizacja pożytku publicznego
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Wojciech Popiela Prezes OR PCK
Status organizacji pożytku publicznego:
tak
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców Gminy: działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia: krzewienie idei krwiodawstwa
Doświadczenie:
organizacja mobilnych akcji poboru krwi, promocja zdrowego stylu życia , edukacja w szkołach, prowadzenie zajęć z pierwszej pomocy, organizacja koncertów charytatywnych i innej pomocy materialnej dla najuboższych mieszkańców powiatu
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Organizacja konkursów dla Honorowych Dawców Krwi, Organizacja Koncertów charytatywnych na rzecz rodzin potrzebujących.
Data aktualizacji danych:
14.03.2014r.