zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 27/35
Adres do korespondencji:
03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 27/35
Kontakt telefoniczny:
22 679 67 00
Status prawny organizacji:
Organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
Nr KRS 0000218644
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
dyrektor Karol Koeber
Status organizacji pożytku publicznego:
tak
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Celem Ośrodka Hospicjum Domowe jest obrona i promocja życia ludzkiego i jego nienaruszalności przez zapewnienie osobom w terminalnej fazie choroby, w szczególności nowotworowej, godnego życia aż do śmierci przez towarzyszenie umierającym, przez tworzenie środowiska, w którym dostrzega się i przeżywa ludzki i prawdziwie chrześcijański sens choroby, śmierci i żałoby, a przez to służy Ewangelii życia ( por. EV, 87).
Ośrodek Hospicjum Domowe otacza opieką chorych, w szczególności znajdujących się w terminalnej fazie choroby, głównie choroby nowotworowej oraz ich rodziny. Opieka ta polega na zwalczaniu objawów choroby, łagodzeniu cierpień fizycznych, wsparciu duchowym, poradnictwie paliatywnym i psychologicznym, pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych a także wsparciu i pomocy rodzinie w okresie choroby, żałoby i osierocenia. Opiekę sprawuje profesjonalny zespół składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, pracownika socjalnego, duchownego oraz wolontariuszy.
Doświadczenie:
Od początku naszego istnienia tj. od 1998r. realizujemy zadania dotyczące wszechstronnej opieki domowej nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową i ich rodzinami. Nasi pracownicy mają doświadczenie w tej dziedzinie, a także ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, by wychodzić naprzeciw wyzwaniom dotyczących walki z choroba nowotworową i pomóc naszym podopiecznym jak najlepiej przejść przez ten trudny czas. Na naszej drodze znajdujemy życzliwych ludzi, którzy chcą wspomóc naszą działalność, dzięki temu możemy otoczyć swą opieką coraz więcej potrzebujących ludzi. Corocznie organizujemy Akcję Pola Nadziei, by uświadomić społeczeństwo o wadze problemu, jakim jest choroba nowotworowa, przeprowadzić szkolenia z zakresu opieki i pielęgnacji osoby chorej.
Realizowaliśmy zadania dotyczące wszechstronnej domowej opieki hospicyjnej nad chorymi nowotworowymi w terminalnej fazie choroby we współpracy z Gminą Legionowo, Gminą Marki, Gminą Zielonka, Gminą Radzymin, Gminą Nieporęt i Miastem st. Warszawa, zrealizowaliśmy zadania na zakup sprzętu dla chorych nowotworowych i komputera z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR, zrealizowaliśmy również zadania na wyjazdy dzieci osieroconych i pomoc rodzinom dotkniętym chorobą nowotworową i osieroconym w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Dyrektor i duszpasterz naszego hospicjum otrzymał nagrodę TOTUS w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” Ośrodek Hospicjum Domowe organizuje Akcje Pól Nadziei i przyznaje tytuł Przyjaciela Pól Nadziei. Akcja ma na celu propagowanie w społeczeństwie postaw otwartych na drugiego cierpiącego człowieka i zachęcenie do włączenia się w pomoc osobom chorym i cierpiącym. Dzięki akcji pozyskiwane są również fundusze na opiekę dla naszych chorych. Prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy i praktyki wolontariatu dla osób z różnych krajów świata.
Data aktualizacji danych:
10.07.2013