zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
ul. Kujawska 23
05-120 Legionowo
mail: krzewienie.edukacji.medialnej@gmail.com
www.neonea.pl
www.krzewienieedukacjimedialnej.blogspot.com
kontakt: Martyna Janiszewska Prezes tel. 501 66 75 50, mial: martyna.janiszewska@o2.pl
Adres do korespondencji:
jw.
Kontakt telefoniczny:
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Status organizacji pożytku publicznego:
nie
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
- krzewienie edukacji medialnej i kulturalnej,
- organizacja zajęć z edukacji medialnej i kulturalnej
- popularyzacja metod edukacji medialnej rozumianej jako analiza przekazów medialnych, tworzenie przekazów medialnych przy wykorzystaniu wszelkich możliwych technologii, umiejętności komunikacji interpersonalnej,
- prowadzenie zajęć z wiedzy o kulturze od przedszkola
Doświadczenie:
- Neonea powstała w sierpniu 2010 roku
- w kwietniu 2011 podpisała Umowę z Urzędem Miasta Legionowo na realizację projektu edukacji medialnej, nazwanego w maju Edumedialni. Termin realizacji projektu 04.2011-12.2011
- członkowie Stowarzyszenia prowadzą zajęcia muzyczne w różnych ośrodkach w Józefowie k.Otwocka (metoda Gordona i Bati Strauss), zajęcia z edukacji filmowej (Maków Mazowiecki, Legionowo)

Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Data aktualizacji danych: