zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
05-119 Legionowo
Ul.Zegrzyńska 1
Adres do korespondencji:
05-119 Legionowo
Al.Sybiraków 23
Kontakt telefoniczny:
601334641
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
0000380829
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Zenon Poznański-Prezes Piotr Czerwiński- Wce Prezes Stanisław Aszklar-czł.zarządu Stanisław Buczek-czł.zarządu Stefan Lasota -skarbnik
Status organizacji pożytku publicznego:
nie
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
-integracja żołnierzy i pracowników cywilnych 1 Dywizji im.T.Kościuszki
-kultywowanie chlubnych i patriotycznych tradycji jednostek wojskowych 1DPi 1WDZ
-publikowanie opracowań historycznych i wspomnień kościuszkowców
-godne honorowanie pamięci wszystkich poległych w walkach o wolną polskę
-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Kościuszkowców będących w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej
Doświadczenie:
-współudział w organizacji uroczystości nadania nazwy ulicy na osiedlu Piaski
-we współpracy ze szkołą Podst.nr 8 im.1WDP zorganizowano konkurs rysunkowy"Czyn zbrojny 1WDP"oraz uroczystości 70 rocznicy powstania 1DP
-zorganizowano konferencję Fakty i Mity 1DP i 1WDZ
-zorganizowano wycieczkę historyczną szlakiem 1DP na wał pomorski

-
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
-uczestniczymy w wielu wydarzeniach i obchodach organizowanych przez UM -wniskowaliśmy do UM o nadanie nazwy ulicy 1DZ -współpracujemy z zespołem szkolnym na osiedlu Piaski -planujemy zachęcić młodzież do poznania historii WP organizując spotkania weteranów i podróże szlakiem walk 1DP -uczestniczymy w obchodach świąt państwowych i wojskowych
Data aktualizacji danych:
13.11.2013