zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
05-120 Legionowo
ul.Piłsudskiego 3
tel. 722 707 227
Adres do korespondencji:

05-120 Legionowo
ul.Piłsudskiego 3
e-mail; spp-nadzieja@wp.pl

Strona SPP Nadzieja to: https://spp-nadzieja.pl
Strona Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to: https://lutw.spp-nadzieja.pl
Kontakt telefoniczny:
722 707 227
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane -
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
-
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Prezes: Roman Biskupski
Status organizacji pożytku publicznego:
tak
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:

Nasze Cele:
Celem Stowarzyszenia jest :

 • pomoc seniorom i osobom starszym ,
 • realizowanie szkoleń,
 • promowanie ideału solidaryzmu społecznego i niesienie wielostronnej pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub których dotknęło zjawisko wykluczenia społecznego, w szczególności z powodu:
  •  ubóstwa,
  • sieroctwa,
  • bezdomności,
  • trudnych warunków macierzyństwa lub wielodzietności,
  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
  • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Doświadczenie:

Stowarzyszenie działa od 2004 r. Powołało i prowadzi Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Centrum Aktywności Seniorów. Ponadto prowadzi szkolenia zawodowe dla różnych grup i osób. Wykonuje również zadania zlecone przez samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie i ministerstwa. Współpracuje z wieloma organizacjami na różnych szczeblach.

Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Ponadto prowadzi szkolenia zawodowe dla różnych grup i osób. Wykonuje również zadania zlecone przez samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie i ministerstwa. Współpracuje z wieloma organizacjami na różnych szczeblach.

Data aktualizacji danych:
2022-07-27