zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
ul. Łowicka 17,05-120 Legionowo
Adres do korespondencji:
ul. Łowicka 17, 05-120 Legionowo
Kontakt telefoniczny:
502768586
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
0000504965
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Iwona Markiewicz-Prezes Zarządu
Status organizacji pożytku publicznego:
nie
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Działalność publiczna na rzecz wspierania społeczeństwa obywatelskiego,inicjowania,wspierania i organizowania działalności oświatowej,kulturalnej,sportowej,reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych,tworzenie warunków zamieszkania i opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego i osobom samotnym oraz pomoc osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Stowarzyszenia.
Doświadczenie:
Rozpoczęcie działaności
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Rozpoczęcie działaności
Data aktualizacji danych:
09.04.2014