zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
Ul. Ks. J. Schabowskiego nr 2
05-120 Legionowo
Adres do korespondencji:
Ul. Ks. J. Schabowskiego nr 2
05-120 Legionowo
Kontakt telefoniczny:
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Status organizacji pożytku publicznego:
nie
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Wspieranie działalności Sióstr Urszulanek
Niepokalanej Maryi Panny z Gandino, budujących Dom Zakonny. W nim znajdzie swą siedzibę Centrum Promocji Kobiety w Legionowie.Działania na rzecz kobiet i dzieci wymagających szczególnej pomocy , opieki i wsparcia.
Doświadczenie:
Szerzenie idei prac Sióstr Urszulanek w środowisku Legionowa, organizacja półkolonii letnich dla dzieci w lipcu 2009 roku, dwukrotny udział w akcji ''Banki Żywności/ 2009, 2010/ , wsparcie działań Sióstr w czasie wakacyjnej akcji letniej na Podlasiu /Nurzec 2008, 2009/, uczestnicwo w szkoleniach tematycznych przygotowywanych przez władze samorządowe/np. ekonomia społeczna 2010/;
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Data aktualizacji danych: