zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
Zespół Szkół w Legionowie
ul. Zegrzyńska 3
05-119 Legionowo
Adres do korespondencji:

Ul. Bandurskiego 76A
05-120 Legionowo

http://www.facebook.com/SzkwalLegionowo

www.szkwallegionowo.pl

Kontakt telefoniczny:
697558745
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
Starostwo nr 13
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Jędrzej Sieczych Jolanta Bartoszewicka
Status organizacji pożytku publicznego:
nie
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
1) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu w dziedzinie żeglarstwo
2) angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3) uczestniczenie w imprezach sportowych w żeglarstwie organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5)organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6) organizowanie dzieciom i młodzieży form współzawodnictwa sportowego w żeglarstwie
7) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
8) organizowanie zajęć sportowych mających na celu integrację z dziećmi upośledzonymi ruchowo.
9) w miarę wygospodarowanych środków, umożliwienie uczestniczenia w zajęciach klubu, dzieci rodziców o trudnej sytuacji materialnej.
Doświadczenie:
Od 2000 roku z powodzeniem realizujemy zadania zlecone umowami z Gminą Legionowo, jako członkowie współpracujemy z Polskim Związkiem Żeglarskim, Warszawskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim, Polskim Stowarzyszeniem Klasy Optimist, Polskim stowarzyszeniem Klasy Laser
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Uczniowski Klub Sportowy „Szkwał” Legionowo prowadzi działalność w dziedzinie sportu żeglarstwo od 2000 roku szkoląc w tym czasie 215 członków Klubu oraz około 30 osób nie zrzeszonych Wychowankowie klubu to między innymi członkowie Kadry Narodowej, Kadry Wojewódzkiej, uczestnicy Mistrzostw Świata oraz Europy, Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży, Mistrzostw Polski
Data aktualizacji danych:
03.07.2013r.