zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

1% PODATKU

Możemy przekazywać 1 % naszego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Z roku na rok zasady są bardziej przyjazne dla darczyńców bowiem wystarczy w rocznym rozliczeniu podatku podać jej nazwę oraz numer rejestrowy z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz kwotę, którą chce się organizacji przekazać, a wszelkich formalności dokona za nas Urząd Skarbowy.

Choć jednorazowa kwota wydawać by się mogła niewielka, wpływy z podatku dla organizacji mogą być znaczące. W związku z tym szczególnie ważne wydaje się wsparcie dla organizacji zarejestrowanych oraz działających na terenie i na rzecz mieszkańców Legionowa. Mając to na uwadze przedstawiamy wykaz takich podmiotów z nadzieją, że dokonają Państwo wyboru na rzecz potrzebujących współmieszkańców lub organizacji działających dla miasta.

 •   KRS 0000134684; Koł‚o Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD w Legionowie;

 •   KRS: 0000037904; Fundacja dzieciom "Zdżążyć z Pomocą";

 •   KRS 0000163347; Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Legionowo;

 •   KRS 0000111294; Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej; Legionowo, ul. Wrzosowa 28;

 •   KRS 0000297627; Legionowskie Stowarzyszenie "AMICUS"; Legionowo, ul. Orląt Lwowskich 8,

 •   KRS 0000247711; Fundacja Animacji Artystycznej "SZACHRAJ"; Legionowo, ul. Daliowe 4 lok.4,

 •   KRS 0000268913; Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego w rubryce „Informacje uzupełniające” wpisać  Hufiec Legionowo; Legionowo, ul. Piłsudskiego 3,

 •  KRS 0000027457; Samodzielne Koło Terenowe Nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego; Legionowo, ul. Targowa 22; kod 05-119

 •   KRS 0000163330; Stowarzyszenie Samorządność Prawo i Sprawiedliwość;

 •   KRS 0000175391; Klub Sportowy “Legionovia”; Legionowo, ul. Parkowa 27A,

 •   KRS 0000193124; Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "NADZIEJA"; ul. J. Piłsudskiego 3,

 •   KRS 0000226337; Fundacja „ Promień Słońca”; Legionowo, ul. Jagiellońska 69,

 •   KRS 0000232144 ; Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; Legionowo, ul. Sikorskiego 11,

 •   KRS0000268281; Fundacja dla Edukacji; Legionowo, ul. Zegrzyńska 3,

 •   KRS 0000289744; Stowarzyszenie "Legionowskie Amatorskie Ligii Piłkarskie"; Legionowo, ul. Parkowa 27,

 •   KRS 0000107658;ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki; Legionowo; ul. Piłsudskiego 3 lok. 13

 •   KRS – 0000183520 dla Koła w Legionowie; POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW Zarząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego: zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015.