zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Budowa 'PARKU ZDROWIA” w Legionowie

27 grudnia 2015

Stan: Inwestycja zakończona

Wartość: 2.183.187,84 zł brutto

Firma: „Roboty Ziemne – Budowlane Janusz Mróz” ul. Jana III Sobieskiego 41 lok. 30, 05-120 Legionowo

Data rozpoczęcia: 2014-09-03

Data zakończenia: 0000-00-00

Opis:

Zagospodarowanie części terenu dz. ew. nr 50/2 w obrębie 34 wyłączonej z produkcji leśnej i części dz. ew. nr 70/7 na „PARK ZDROWIA” poprzez budowę (po uprzednim usunięciu drzew): ciągów komunikacyjnych; chodników i placów, miejsc parkingowych od strony ul.B.Chrobrego i od strony ul.ks.Piotra Skargi, tężni solankowej o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem tarniną, szaletu miejskiego, infrastruktury towarzyszącej: przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji teletechnicznej – monitoringu „PARKU ZDROWIA“, oświetlenia terenu PARKU ZDROWIA w tym podświetlenie wybranych elementów i atrakcyjnych drzew, wykonanie obiektów małej architektury: pergol, altan, siłowni plenerowej dla dorosłych, placu piknikowego do gier w karty, szachy i chińczyka, ustawienie: ławek, koszy na śmieci, montaż: źródełka wody pitnej, zegara na słupie, koszy, regulaminów, tablicy informacyjnej (gablota), stojaków rowerowych, ozdobnych słupków w postaci kul oraz kwietników, zagospodarowanie terenu zielenią: wykonanie nawierzchni trawiastych i nasadzeń, utwardzenie jezdni ul.ks.Piotra Skargi na wysokości PARKU ZDROWIA z budową chodnika i wjazdów z kostki betonowej, z odwodnieniem (drenaż francuski) i wykonaniem stałej organizacji ruchu.

{/PLIKI}