zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Konkurs fotograficzny "Barwy lata"

Data dodania: 06 czerwca 2005
Cofnij
Regulamin konkursu fotograficznego
"Barwy lata"

Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie.
2. Konkurs zostaje objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Legionowo.
3. Konkurs ma zasięg powiatowy.
4. Celem Konkursu jest pobudzanie i promocja twórczej aktywności mieszkańców powiatu legionowskiego oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowania fotografią i literaturą z zakresu fotografii.
5. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe: dla osób do lat 18 i dla osób w wieku powyżej 18 lat.
6. Prace oceni jury powołane przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie.
7. Ogłoszenie wyników w październiku 2005 r.
8. Przewidziano nagrody, wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Wszyscy laureaci otrzymają
nagrody rzeczowe.
9. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie
10. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy w październiku 2005 r. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni.

Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Legionowa i powiatu legionowskiego nie związani profesjonalnie z fotografią przez wykształcenie lub wykonywany zawód.
2. Na konkurs można zgłosić fotografie o dowolnej tematyce, wykonane w dowolnym miejscu ale wyłącznie w okresie letnim.
3. Na Konkurs można zgłosić do 5 nie oprawionych fotografii własnych, dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych, wykonanych dowolną techniką i w dowolnym formacie, nie mniejszym jednak niż 18 x 24 cm i nie większym niż 30 x 40 cm. Fotografie mogą tworzyć cykl.
4. Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić:
- godło (hasło, symbol lub znak graficzny), a w przypadku osób do lat 18 również cyfrę określającą wiek autora
- krótki opis fotografii.
5. Rozwiązanie godła (imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu) należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.
6. Fotografie oraz kopertę z godłem należy umieścić w jednej kopercie z napisem:
konkurs fotograficzny „Barwy lata”.
7. Prace można składać w Bibliotece osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. W. Broniewskiego 7
05-120 Legionowo
8. Termin składania prac do 23 września 2005 r.
9. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik Konkursu.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo pozyskiwania sponsorów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
3. Prace nie będą odsyłane do uczestników Konkursu.
3. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zgłoszonych fotografii do promocji Konkursu i działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie.
5. Zgłoszenie fotografii na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
6. Informacji dotyczących Konkursu udzielają pracownicy Biblioteki na miejscu lub pod numerem telefonu 774-13-13.
7. Niniejszy regulamin dostępny jest we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie oraz pod adresem www.legionowo.pl