zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Nowe odliczenie podatkowe

Data dodania: 09 kwietnia 2004
Cofnij
Dzięki opublikowanej 29 maja 2003 roku w Dz. U. Nr 96 poz. 873 ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na organizacje pozarządowe, które uzyskały status prowadzących działalność pożytku publicznego. Ponieważ dwie z nich istnieją na terenie Legionowa (kilka jeszcze stara się o status), prezydent miasta Roman Smogorzewski zachęca, aby legionowianie decydowali się wspierać organizacje działające na rzecz naszych mieszkańców. Są to:

Caritas Polska
Konto:
PKO BP SA I O/Warszawa 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 z dopiskiem „Legionowo - bezdomni”

Związek Harcerstwa Polskiego
Konto:
59 1020 1097 0000 7202 0085 8670 z dopiskiem „Hufiec ZHP Legionowo”

Sposób, w jaki można przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na wybraną organizację pożytku publicznego:
1.Wybrać organizację. Można przekazać 1% swojego podatku jednej lub kilku organizacjom.
2.Sprawdzić dane organizacji – dokładną nazwę, adres i numer konta, czy ma status organizacji pożytku publicznego.
3.Ustalić wysokość podatku należnego za miniony rok podatkowy (w ramach PIT-u rocznego).
4.Obliczyć 1% podatku odrzucając grosze (np. w przypadku kwoty 20,63 zł wpisujemy 20 zł)
5.Przy wypełnianiu formularza PIT w części zatytułowanej „Obliczanie zobowiązania podatkowego” znajdziemy rubrykę „Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego – na podstawie art. 27D ustawy” - dla PIT 36 - pozycja nr 192, dla PIT 37 – pozycja nr 123). Tutaj wpisujemy kwotę obliczonego 1% podatku. Obliczamy 1% od tej kwoty, którą wpisaliśmy w pozycję wyżej, czyli nr 191.
6.Wpłacić obliczoną kwotę w terminie składania zeznań podatkowych (czyli najpóźniej do 30 kwietnia 2004 r.), jednak przed złożeniem własnego PIT-u, na rachunek bankowy wybranej organizacji pożytku publicznego.
7.Pokwitowanie dokonanej wpłaty należy zachować do ewentualnego wglądu organu podatkowego.
8.Wypełniony formularz PIT wysłać do Urzędu Skarbowego.
9.Jeśli podatnik ma nadpłatę, otrzyma zwrot kwoty stanowiącej 1% podatku.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu infolinii organizacji pozarządowych 0-801-646-719 oraz pod adresem poczty elektronicznej: info@ngo.pl