zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Pieniądze do podziału?

Data dodania: 03 marca 2014

Legionowo znalazło się wśród 37 gmin aglomeracji warszawskiej, które 21.02 lutego podpisały z Prezydent m. st. Warszawy porozumienie ws. wspólnego wykorzystania funduszy europejskich na lata 2014-2020. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do zrealizowania.

Cofnij

Na ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego została przewidziana kwota 165 mln EUR, obejmująca łącznie środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie ona dostępna w ramach dodatkowej alokacji dla województwa mazowieckiego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. – Pula  środków w RPO WM na lata 2014-2020 z punktu indywidualnych potrzeb gmin województwa mazowieckiego może okazać się niewystarczająca. Dodatkowa alokacja w ramach ZIT stanowi możliwość połączenia i spełnienia przynajmniej części oczekiwań gmin WOF w wybranych obszarach tematycznych – podkreśla zastępca prezydenta Legionowa, Lucjan Chrzanowski.

Pula tych środków nie pozwala zrealizować większości inwestycji, istotnych z punktu widzenia potrzeb gmin WOF. Konieczne będzie skoncentrowanie projektów w ramach instrumentu na trzech głównych obszarach tematycznych, przyczyniających się do zintegrowania obszaru i kształtowania jego przewag konkurencyjnych:

  • Transport (ścieżki rowerowe oraz parkingi P&R);
  • Rozwój gospodarczy (rozwój przedsiębiorczości, promocja gospodarcza, edukacja, rozwój innowacji);
  • E-usługi publiczne dla mieszkańców ( e-bilet, e-szkoła, e-zdrowie, e-urząd).

– Pula środków jest dosyć duża, ale rzeczywiste potrzeby mogą być kilkakrotnie większe. Zdajemy sobie sprawę, że na tym etapie nasze plany są tylko propozycjami, które chcielibyśmy zrealizować – mówi Lucjan Chrzanowski, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo. – Zamierzamy zgłosić dwie ważne dla naszych mieszkańców inwestycje, wpisujące się w założenia tematyczne ZIT. Będzie to ok. 13 km ścieżek rowerowych na terenie Legionowa oraz parkingi przy stacjach kolejowych PKP Legionowo Przystanek, PKP Legionowo Piaski oraz PKP Legionowo.

ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę. Przy pomocy tego instrumentu miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Warszawski Obszar Funkcjonalny ZIT tworzy 14 gmin miejskich, 12 miejsko-wiejskich oraz 11 wiejskich. Administracyjnie gminy te należą do 10 powiatów (legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego-zachodniego i żyrardowskiego). Miastem na prawie powiatu jest m.st. Warszawa. Obszar ten mimo, że zajmuje stosunkowo niewielką część województwa mazowieckiego (7,7%), to koncentruje połowę mieszkańców regionu (50,1%).