zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Apel Legionowa

Data dodania: 27 stycznia 2017
Radni Porozumienia Prezydenckiego

Podczas sesji Rady Miasta Legionowo 25 stycznia radni apelowali do władz sąsiednich gmin, by te włączyły się w skuteczną walkę ze smogiem.

Cofnij

Problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy całej Polski. Nagłaśniane w mediach problemy ze smogiem były tematem ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych. Przewodnicząca komisji Anna Łaniewska poddała pod głosowanie wniosek Marcina Smogorzewskiego (radni z Porozumienia Prezydenckiego) dotyczący zwrócenia się z apelem do władz i radnych gmin powiatu legionowskiego oraz władz powiatowych z prośbą o włączenie się w działania poprawiające jakość powietrza na terenie powiatu. Wniosek ten został jednogłośnie przegłosowany podczas sesji Rady Miasta 25 stycznia. Legionowscy radni mają nadzieję, że sąsiednie gminy wezmą przykład z Legionowa i uruchomią programy, których celem będzie zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w powiecie legionowskim.

Na terenie Legionowa wymieniono już ponad 100 pieców węglowych i zaproponowano kolejne programy dla mieszkańców, które mają poprawić jakość powietrza. Gmina od wielu lat realizuje kolejne inwestycje w zakresie komunikacji publicznej i parkingów, ścieżek rowerowych, termomodernizacji budynków gminnych, czy też modernizacje systemów ciepłowniczych miejskich przedsiębiorstw. Jako jedna z pierwszych gmin w Polsce wprowadziła gminny system odbioru odpadów komunalnych, co bezpośrednio przyczyniło się do zmniejszenia szkodliwego zjawiska palenia śmieci w domowych kotłowniach. Legionowscy radni zwracają jednak uwagę, że działania te mogą okazać się niewystarczające ze względu na ogromną liczbę gospodarstw opalanych węglem w sąsiadujących gminach i brak wdrożonych skutecznych programów. Apel do Gminy Jabłonna, Gminy Nieporęt, Gminy Wieliszew i Serocka oraz do władz powiatu legionowskiego ma zwrócić uwagę na ten problem i zachęcić innych do brania przykładu z Legionowa. Powietrze nie ma granic!


Apel Radnych z Porozumienia Prezydenckiego.


Szanowni Państwo,

Wysokie zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju jest niezaprzeczalnym faktem. Musimy to zmienić, jednak w tym celu potrzebne są działania zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym. Dlatego zwracamy się do Państwa z apelem o czynne włączenie się władz samorządowych z terenu powiatu legionowskiego w skuteczną walkę z tym zjawiskiem.

Jedyna w powiecie legionowskim stacja pomiarowa zlokalizowana jest w Legionowie, jednak powietrze nie zna granic administracyjnych, a kwestia dotyczy nie tylko mieszkańców jednej gminy. Jest to nasza wspólna odpowiedzialność za siebie i za innych.

W Legionowie realizujemy programy, których celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej smogu oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w powiecie legionowskim. Są to m.in:

- Program wymiany pieców – dofinansowanie z budżetu gminy wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Do tej pory podpisano 101 umów, na łączną kwotę 778 200 zł.

- Liczne kontrole nieruchomości dotyczące spalania odpadów przeprowadzane przez Straż Miejską.

- Edukacja ekologiczna skierowana zarówno do młodzieży, jak i dorosłych. Mieszkańcy domków jednorodzinnych oraz zarządcy domów wielorodzinnych opalanych węglem otrzymują materiały informacyjne, w których opisana jest szkodliwość spalania odpadów. Prowadzone są akcje informacyjne w mediach, na stronie internetowej oraz billboardach. W legionowskich placówkach oświatowych odbywają się zajęcia dydaktyczne dotyczące zanieczyszczenia powietrza i sposobów poprawy jego jakości.

- Termomodernizacja, której poddane zostały wszystkie gminne obiekty oświatowe i większość pozostałych placówek. Zadanie to dotyczy również wsparcia innych jednostek w staraniach o dotacje na to zadanie ze środków zewnętrznych.

- Badania termowizyjne polegające na obserwacji przy użyciu kamery ciepła emitowanego przez dany obiekt przeprowadzane w celu oceny stanu izolacji termicznej, szczelności stolarki budowlanej lub wad w instalacji grzewczej.

- Transport publiczny – dofinansowywanie komunikacji zbiorowej oraz organizacja wewnętrznych bezpłatnych linii autobusowych na terenie miasta.

- Działania inwestycyjne w tym m.in. kolektory słoneczne założone w największym obiekcie sportowym - Arenie Legionowo oraz zamontowanie instalacji fotowoltaicznych na trybunie stadionu miejskiego i w siedzibie KZB Legionowo Sp. z o.o., a także pompy ciepła na pływalni miejskiej. To tylko przykłady działań inwestycyjnych w ostatnim czasie.

Żadna z naszych gmin nie jest samotną wyspą. Zanieczyszczone powietrze, także to wypuszczane z domowych kominów, przemieszcza się z jednej miejscowości do drugiej. Tylko wspólne działania mogą zmienić tę sytuację. Realne rozwiązania, które każda z gmin może wprowadzić na swoim terenie pomogą poprawić jakość powietrza w Powiecie Legionowskim, a tym samym ratować zdrowie jego mieszkańców. Dlatego zachęcamy Państwa do czynnego włączenia się w realizację zadań, mogących poprawić jakość powietrza w naszych gminach i całym powiecie.

Zapraszamy do współpracy.

Radni Porozumienia Prezydenckiego