zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Aktualizacja wykazu OPP

Data dodania: 09 listopada 2018
Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018, zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
Cofnij

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018Link otworzy stronę w nowym oknie

Zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 2059) z poprzedniego wykazu, który zawierał 8.856 organizacje, usuniętych zostało 7 organizacji, w tym 4 organizacje, które na dzień przygotowania wykazu są postawione w stan likwidacji, oraz 3 organizacje, którym wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

Ostatecznie wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. zawiera 8.849 organizacji.

Organizację uprawnioną do otrzymywania środków z 1% podatku można wyszukać w otwartym pliku za pomocą klawiszy Ctrl+F. Pojawi się wtedy okno, w którym należy wpisać numer KRS lub nazwę organizacji i nacisnąć klawisz "Znajdź następny". Gdy za pierwszym razem funkcja wyszukiwania nie znajdzie szukanej organizacji, należy ponowić wyszukiwanie klawiszem "Znajdź następny", ponieważ możliwe jest, aby część numeru KRS lub część nazwy powtarzała się w przypadku innych organizacji.

źródło: Narodowy Instytut Wolności