zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Ankieta. Elektromobilność w Legionowie 2019-2035

Data dodania: 12 lutego 2020
Grafika wyróżniająca - Elektromobilność w Legionowie. Zachęcenie do wypełnienia ankiety

Urząd Miasta Legionowo przystąpił do opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2019-2035”, którego celem jest ocena aktualnego stanu transportu lokalnego w zakresie elektromobilności oraz wskazanie wizji jego rozwoju.

Cofnij

W związku z powyższym Prezydent Miasta Legionowo zaprasza mieszkańców do udziału w badaniu ankietowym poprzedzającym opracowanie Strategii. Przygotowanie dokumentu finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miast i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Jest także elementem polityki środowiskowej ukierunkowanej na poprawę jakości powietrza poprzez wykorzystanie transportu zeroemisyjnego. Zagadnienie rozwoju elektromobilności, obok promocji wykorzystania samych pojazdów, wiąże się również z rozwojem rynku badawczego i produkcyjnego oraz stworzeniem odpowiedniej infrastruktury ładowania. Rządy wielu państw prowadzą od lat działania mające zachęcać obywateli do nabywania pojazdów napędzanych prądem m. in. poprzez system dopłat, który funkcjonuje już w 17 europejskich krajach. Również Polska podjęła od roku 2017 działania zmierzające do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności oraz paliw alternatywnych (prąd, gaz skroplony/sprężony) w sektorze transportowym. 

Przed rozwojem elektromobilności w Polsce stoi jeszcze wiele wyzwań, jednak biorąc pod uwagę ilość potencjalnych korzyści związanych z nową technologią oraz pozytywnych trendów zmian zachodzących w polskich miastach istotne jest aby i Legionowo miało w nich swój udział. Zaś aby określone w dokumencie „Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2019-2035” cele i kierunki rozwoju były nie tylko zgodne z wytycznymi i ogólnoświatowymi trendami, ale także stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej. Zapraszamy mieszkańców do wypełnienia Ankiety wraz z formularzem wniosków i postulatów do opracowywanego dokumentu.

Ankieta wraz z formularzem wniosków i postulatów jest dla Państwa dostępna do 6 marca 2020 r. pod linkiem https://forms.gle/WnGXX83Pv3NhL4uF6

Zachęcamy do udziału w badaniu!