zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Ankieta o korzystaniu z Tarczy Antykryzysowej przez PES

Data dodania: 19 maja 2020
Ogłoszenie

Stowarzyszenie LOWES przedstawia ankietę, która dotyczy wykorzystania pakietu „Tarczy Antykryzysowej” przez podmioty ekonomii społecznej (stan na dzień 30 kwietnia br.) oraz zebrania potrzeb organizacji pozarządowych w związku z trudnościami w działaniu spowodowanymi epidemią. Jej wyniki pozwolą na dopasowanie rozwiązań "Tarczy" do potrzeb organizacji i innych podmiotów.

Cofnij

Jej wypełnienie zajmie ok. 5-10 minut. Nie zbierane są w niej dane osobowe, a jedynie nazwę organizacji i powiat.

Badanie jest przeprowadzane przez Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES), prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS, na prośbę Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

* Odwołania do przepisów wskazane w pytaniach odnoszą się do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

ankieta dostępna jest pod adresem - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl7CJUNxAA503lT1WREEFYki2zu7MqjCLKzgap_siGwLXbLQ/viewform

/LOWES/