zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Bezpłatna pomoc prawna w 2019 r. w Powiecie Legionowskim

Data dodania: 08 stycznia 2019
Prawnik/Fot. Starostwo Powiatowe
Od stycznia ruszyła bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu legionowskiego.
Cofnij

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prowadzone przez adwokatów i radców prawnych:

Urząd Miasta Legionowo
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, p. 3.11
pon.- pt. 16:00-20:00

Starostwo Powiatowe w Legionowie
Legionowo, ul. Sikorskiego 11, p. 207
pon. - pt. 16:00-20:00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie legionowskim prowadzone przez Stowarzyszenie Honeste Vivere:

Numer punktu

Lokalizacja

Przeznaczenie

punktu

Godziny

dyżurów

1.

Legionowo, ul. Sikorskiego 11,

pokój nr 116 na I piętrze

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

pon. - pt.

16:00 – 20:00

 

2.

Jabłonna, ul. Modlińska 152,

pokój nr 6 na parterze

nieodpłatna pomoc prawna

wt. 10:00-14:00

czw. 12:00-16:00

Serock, Rynek 21,

pokój nr 31 na I piętrze

pon. 10:00-14:00

śr. 8:00-12:00

pt. 12:00-16:00

3.

Wieliszew, ul. Modlińska 23A,

Ośrodek Pomocy Społecznej obok Urzędu Gminy

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

pon. 9:00-13:00

wt. 8:00-12:00

śr. 12:00-16:00

Nieporęt, ul. Plac Wolności 1,

pokój nr 9

czw. 9:00-13:00

pt. 9:00-13:00

 

DLA KOGO POMOC?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W sprawie pytań oraz wniosków dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie legionowskim prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie: tel. 22 76 40 593

/Starostwo Powiatowe w Legionowie/