zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu stragan z warzywami

Brak opłaty targowej na targowisku i na terenie całego miasta

Data dodania: 05 stycznia 2021

Urząd Miasta Legionowo informuje, że zgodnie z art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255)

Cofnij

w 2021 roku opłata targowa na targowisku i na terenie całego miasta nie jest pobierana.


UWAGA !

KZB Legionowo Sp. z o.o. będąca zarządcą Targowiska Miejskiego w Legionowie informuje, że zgodnie z art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255)  od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa.

Pozostałe opłaty ujęte w regulaminie nie ulegają zmianie. Na targowisku w dalszym ciągu obowiązuje miesięczna opłata rezerwacyjna. Osoby zamierzające prowadzić handel, a nie posiadające wykupionej imiennej rezerwacji miesięcznej, zobowiązane są do opłaty w wysokości 10,00 zł za każdy dzień handlu.

Zgodnie z regulaminem obowiązującym na Targowisku Miejskim w Legionowie prowadzący targowisko przyjmuje z góry do 5-go dnia każdego miesiąca opłatę za rezerwację na kolejny miesiąc, wydając potwierdzenie jej wniesienia w postaci ewidencjonowanego kwitu opłaty (KP) i wydruku z kasy fiskalnej albo, na życzenie, faktury VAT.

Wysokość miesięcznej opłaty rezerwacyjnej zależy od wielkości stanowiska handlowego. Miesięczne opłaty rezerwacyjne przyjmowane są w kasie Targowiska Miejskiego w Legionowie. Szczegóły w Biurze Targowiska.

Osoby zamierzające prowadzić handel, a nie posiadające wykupionej imiennej rezerwacji miesięcznej, zobowiązane są do opłaty w wysokości 10,00 zł za każdy dzień handlu.

Opłata ta jest pobierana przez inkasenta.