zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Przyjdź i dowiedz się więcej o Budżecie Obywatelskim

Budżet Obywatelski Gminy Miejskiej Legionowo harmonogram spotkań
20 lutego 2020
Szkoła Podstawowa Nr 8
18:00 - 20:00

Zapraszamy na cykl spotkań z mieszkańcami dotyczący Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo. Przyjdż i dowiedz się czego może dotyczyć projekt, jak zgłosić go w wersji papierowej a jak w elektronicznej, gdzie znaleźć potrzebne informacje.

Już wkrótce przedstawiona zostanie strona internetowa Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo, a w lutym rozpoczną się spotkania z mieszkańcami. Podczas nich będzie można m.in. zapoznać się z zasadami zgłaszania projektów oraz jak wypełnić niezbędne formularze.


Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące Budżetu Obywatelskiego. Więcej informacji już wkrótce pojawi się na specjalnie przygotowanym portalu.

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy osobiście współdecydują o wydatkach publicznych. Do tej pory takie prawo mieli jedynie radni Rady Miasta.

W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?
Pieniądze, które zostały przeznaczone na Budżet Obywatelski, to wydzielona część budżetu Gminy Miejskiej Legionowo. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 500 tys. złotych.

Dlaczego warto uczestniczyć w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego?
To wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całego miasta.

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego?
Propozycję projektu do Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Legionowo.

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?
Rekomendowane do realizacji Projekty podaje się w kolejności według uzyskanej liczby głosów. W rekomendacji uwzględnione zostaną tylko te Projekty, na które oddano co najmniej 20 głosów.

Czy można realizować zadania BO w etapach?
Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

Czy w przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybrany w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego realizację?
Nie. Budżet Obywatelski nie jest programem dotacji i realizacja przegłosowanych propozycji jest zadaniem Miasta.

Kto może głosować na projekty?
Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Legionowo.

Kiedy rozpocznie się realizacja projektów, które wygrają głosowanie w bieżącym roku?
Realizacja zwycięskich projektów rozpocznie się w 2021 r.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo.

     

1.

Promocja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo połączona ze spotkaniami z mieszkańcami

Styczeń - Luty

 

2.

Składanie propozycji projektów

od 2 marca do 16 marca

3.

Ocena / weryfikacja złożonych projektów

od 17 marca do 20 kwietnia

4.

Publikacja wyników oceny / weryfikacji

do 30 kwietnia

5.

Wniesienie pisemnych odwołań w sprawie projektów niedopuszczonych do głosowania

do 11 maja

6.

Rozpatrzenie wniesionych odwołań

do 18 maja

7.

Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu

do 25 maja

8.

Publiczna prezentacja projektów połączona z dyskusją mieszkańców

od 25 maja do 15 czerwca

9.

Głosowanie

Od 16 czerwca do 31 lipca

10.

Zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie

do 7 września


Uchwała dot. wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo dostępna jest: