zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na zdjęciu uczeń w maseczce czytający książkę na tle klasy.

Część uczniów wraca do szkół

Data dodania: 13 stycznia 2021

W związku z powrotem do szkół dzieci z klas I-III odbyło się spotkanie on-line zastępcy prezydenta miasta Piotra Zadrożnego z dyrektorami publicznych placówek oświatowych oraz pracownikami wydziału edukacji. W poniedziałek (18.01) do szkół wróci około 1800 uczniów z 80 oddziałów.

Cofnij

We wszystkich placówkach przed wejściem do szkoły i szatni będzie można zdezynfekować dłonie. Do placówek mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie.

Osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci muszą przestrzegać środków ostrożności - osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. W szkołach, w których jest to możliwe, będzie funkcjonować więcej niż jedno wejście. Opiekunowie (zasada: jedno dziecko - jeden opiekun) w niektórych placówkach będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej wyznaczonej przez dyrektora pod warunkiem zachowania 1,5 m dystansu. Jednak w większości z nich nie będzie można wejść na jej teren, a uczniów wprowadzi do szkoły nauczyciel.

Zgodnie z uprzednio przyjętymi zasadami uczniowie nie będą mogli wymieniać się żadnymi przyborami szkolnymi. Sale będą wietrzone co godzinę, po każdych zajęciach, a sprzęt sportowy myty lub dezynfekowany.

Źródełka i fontanny wody pitnej pozostaną wyłączone. W łazienkach zostały umieszczone instrukcje jak prawidłowo myć i dezynfekować dłonie.

Zajęcia będą organizowane tak, aby ograniczyć, w miarę możliwości, gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły. Każdy oddział będzie miał osobną klasę, w której przeprowadzane będą zajęcia. W placówkach będzie realizowana opieka świetlicowa, a także działać będą stołówki. Przerwy będą się odbywać na salach gimnastycznych, a niektóre oddziały będą funkcjonować bez dzwonków.

Obowiązkowe będzie noszenie maseczek w częściach wspólnych szkoły.

Należy jednak pamiętać, że każda placówka oświatowa na terenie Legionowa, ze względu na specyfikę budynków oraz inne czynniki, będzie wprowadzała własne rozwiązania gwarantujące uczniom i pracownikom jak największe bezpieczeństwo. Pamiętajmy więc o sprawdzeniu dziennika elektronicznego oraz stron szkoły, aby zapoznać się z panującymi na jej terenie zasadami.

Warto podkreślić, że cały czas odbywa się testowanie nauczycieli klas I-III oraz pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych na obecność COVID-19. Do dziś (13.01) udział w testach zadeklarowało prawie 50% nauczycieli oraz ponad 70% pracowników niepedagogicznych. W testach nie mogli wziąć udziału ozdrowieńcy, czyli osoby, które przeszły już COVID-19. Wyniki zostały przekazane indywidualnie pracownikom. Wyniki mamy poznać najpóźniej w niedzielę (17.01).

Przypomnieć należy, że powrót do szkolnych ławek nastąpi po ponad dwóch miesiącach nauki zdalnej. Pozostali uczniowie będą się nadal uczyli w trybie zdalnym, według danych na dziś (13.01) do 31 stycznia.

Powrót uczniów do szkół w obecnym momencie wiąże się z wieloma niewiadomymi. Co prawda mamy opracowane i wdrożone odpowiednie procedury, jednak wątpliwości budzi fakt, że pracownicy szkół będą szczepieni stosunkowo późno, co wzbudza poważne i uzasadnione obawy, nie tylko ich samych, ale także rodziców uczniów. Na pewno jednak powrót uczniów po tak długiej nieobecności wpłynie korzystnie na ich rozwój społeczny i motywację – podsumowuje Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta miasta.