zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice wygląd ronda przy wyjeździe z planowanego tunelu

Do planowanego tunelu dojedziemy inaczej

Data dodania: 12 lutego 2021

W minionym roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w miejscu dotychczasowego przejazdu kolejowego w ulicach: Kwiatowej i Polnej. Obecnie wykonawca realizuje etap projektowania, który ma zapewnić jak największe bezpieczeństwo oraz lepszą przepustowość dróg w tej części miasta.

Cofnij

Jednym z najważniejszych elementów, oprócz tunelu, jest rondo, które ma powstać po stronie ul. Kwiatowej. Dotychczas jego zakładany kształt przypominał okrąg, a dojazd z ulicy Handlowej wymagał pokonania objazdu wzdłuż torów. Jednakże po przeprowadzeniu analiz element ten ulegnie zmianie. Obecnie zakładane jest powiększenie ronda, aby poprawić jego przepustowość, zapobiec tworzeniu się korków oraz umożliwić prosty wjazd bezpośrednio z ulicy Handlowej. Rondo przybierze z tego powodu również inny kształt, będzie owalne.

Przy rondzie tak jak dotychczas projekt zakłada liczne bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Nowy projekt ronda został przygotowany w ten sposób, aby kierowcy musieli zwolnić przed dojazdem do tunelu. Jednocześnie włączenie ulicy Handlowej bezpośrednio w wyjazd z tunelu odciąży od ruchu ulicę Kwiatową o co postulowali jej mieszkańcy. Istniejący plac zabaw ani boisko nie będą likwidowane.

Podkreślić należy, że w ramach inwestycji zaplanowane są również liczne nasadzenia drzew i krzewów.

Przypomnijmy, że budowa tunelu to jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji w ostatnich latach. Oczekiwana tym bardziej, że funkcjonujący obecnie przejazd kolejowy w ciągu ulic Polna - Kwiatowa zostanie zlikwidowany. Budowa tunelu umożliwi zachowanie ładu komunikacyjnego dla zmotoryzowanych, zaś jeśli chodzi o pieszych pozwoli na bezpieczne pokonanie torowisk.