zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Dyżury wakacyjne

Data dodania: 23 kwietnia 2019
Rysujące dziecko

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo.

Cofnij

1.Wydawanie kart zgłoszenia na dyżur wakacyjny odbywa się w przedszkolu macierzystym – karta musi być ostemplowana przez placówkę macierzystą.

2.Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są w dyżurujących przedszkolach w terminie od 23 kwietnia do 10 maja 2019 r.

3.Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny będą składane przez rodziców w dyżurujących przedszkolach w dniach i godzinach wyznaczonych przez dyrektorów tych przedszkoli (oddzielnie w każdej dyżurującej placówce).

4.Warunkiem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest:

  • wypełnienie i złożenie „Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” do przedszkola dyżurującego w wyznaczonym terminie wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty za wyżywienie na podstawie obowiązujących w danym przedszkolu stawek żywieniowych.
  • ze względów organizacyjnych i rozliczeniowych jednostek wpłat należy dokonywać za pełne tygodnie.
  • zapoznanie się z regulaminem organizacji dyżuru wakacyjnego obowiązującym w danym przedszkolu.

5.Opłata za wyżywienie dokonywana jest na rachunek bankowy dyżurującego przedszkola. W treści przelewu należy wpisać „opłata za wyżywienie – dyżur wakacyjny 2019 imię i nazwisko dziecka”.

6.Zwrot różnicy pomiędzy wpłatą za żywienie dokonaną wraz ze złożeniem Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny a należnością wynikającą z obecności dziecka na dyżurze nastąpi do 30 września 2019 r. wyłącznie bezgotówkowo na konto wskazane przez rodzica w Karcie zgłoszenia.

7.Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie wywieszona w przedszkolach dyżurujących w dniu 30 maja 2019 r. Informacja w tej sprawie będzie również udzielana telefonicznie.

8.Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny po upływie wyznaczonego terminu na składanie kart zgłoszeń może nastąpić jedynie w przypadku wolnych miejsc w dyżurującym przedszkolu i jest uzależnione od decyzji dyrektora tego przedszkola.

9.Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy przyjętych na ten dyżur.

10.Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wraz z potwierdzeniami dokonanych wpłat za żywienie będą przyjmowane do wyczerpania możliwości organizacyjnych danego przedszkola.

Dyżur wakacyjny pełnią:

Termin I zespół II zespół
01.07 - 19.07.2019 Przedszkole Miejskie Nr 10 Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 5
22.07 - 02.08.2019 Przedszkole Miejskie Nr 6 Przedszkole Miejskie Nr 1
05.08 - 16.08.2019 Przedszkole Miejskie Nr 9 Przedszkole Miejskie Nr 14
19.08 - 31,08.2019 Przedszkole Miejskie Nr 2 Przedszkole Miejskie Nr 11