zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

E-Opieka w Legionowie

Data dodania: 04 lipca 2019
Para seniorów w parku.

Projekt pn. "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Cofnij


Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 26 093 125,00 zł
Wkład własny: 5 218 625,00 zł
Wartość dofinansowania: 20 874 500,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza
Działanie: 2.1 E-usługi
Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2016 – 31.12.2022
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami 10 gmin:

 1. Grodzisk Mazowiecki,
 2. Jabłonna,
 3. Karczew,
 4. Legionowo,
 5. Marki,
 6. Pruszków,
 7. Raszyn,
 8. Wieliszew,
 9. Zielonka,
 10. Żyrardów

oraz Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (SCOL).

Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa" oraz 14 warszawskimi domami pomocy społecznej:

 1. Centrum Alzheimera, Al. Wilanowska 257
 2. Domem Pomocy Społecznej im. Matysiaków, ul. Arabska 3
 3. Domem Pomocy Społecznej „Syrena”, ul. Syreny 26
 4. Domem Pomocy Społecznej „Chemik”, ul. Korotyńskiego 10
 5. Domem Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”, ul. Bohaterów 46/48
 6. Domem Pomocy Społecznej „Budowlani”, ul. Elekcyjna 6
 7. Domem Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty", ul. Parkowa 7a
 8. Domem Pomocy Społecznej, ul. Wójtowska 13
 9. Domem Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul. Sternicza 125
 10. Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Dickensa 25
 11. Domem Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Kawęczyńska 4b
 12. Domem Pomocy Społecznej „Leśny”, ul. Tułowicka 3
 13. Domem Pomocy Społecznej „Na Bachusa”, ul. Bachusa 7
 14. Domem Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”, ul. Przedwiośnie 1

Cel główny projektu: Poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.

Grupa docelowa: osoby niesamodzielne z 11 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę zwiększenia dostępu i podniesienia jakości usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonowania (WOF) ZIT.


Główne działania w projekcie:

 1. Stworzenie centrum wsparcia 24/7 świadczącego teleusługi oraz teleopiekę

 2. Zapewnienie urządzeń monitorujących i umożliwiających osobom objętym wsparciem kontakt z centrum wsparcia

3. Wsparcie świadczonych usług oraz kontrola ich jakości

4. Zapewnienie relacji społecznych poprzez wykorzystanie narzędzi TIK

5. Wdrożenie systemu informatycznego w domach pomocy społecznej

6. Działania promocyjne

W ramach projektu zostaną podjęte działania mające na celu promocję projektu wśród odbiorców projektu poprzez przygotowanie materiałów promocyjnych i/lub publikacji. Zostanie przygotowana konferencja otwierająca i zamykająca dla interesariuszy projektu. W ramach działań promocyjnych planowane jest przygotowanie również identyfikacji wizualnej dla projektu, która będzie wspólna dla wszystkich rozwiązań cyfrowych, tak aby tworzyła spójny system e-usług.

Realizacja wszystkich działań przyczyni się do stworzenia systemu wsparcia usług, opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych w miejscu zamieszkania oraz domach pomocy społecznej.

źródło: Urząd m. st. Warszawa:https://senioralna.um.warszawa.pl/eopieka