zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Ekologiczny pomysł na tańsze śmieci

Data dodania: 13 maja 2020
Rysunek przedstawiający ekologiczną Instalacje Termiczną Przetwarzania Odpadów

Na ostatniej komisji rozwoju (11 maja) poruszony został temat rosnących kosztów odbioru śmieci ponoszonych przez mieszkańców. Dyskutowano jak je obniżyć, a jednym z pomysłów była budowa ekologicznej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, czyli tzw. spalarni. Budowę  poprzedzi przeprowadzenie ogólnomiejskiego referendum, w którym Legionowianie zdecydują o losie tego pomysłu.

Cofnij

Ewentualna lokalizacja takiej inwestycji to obszar przemysłowo – biurowy na obrzeżach  Legionowa na terenie ciepłowni PEC. W instalacji mają być spalane śmieci wytworzone przez mieszkańców Legionowa, ewentualnie również okolicznych gmin. Koszt budowy takiej instalacji jest obecnie (przed jakimikolwiek analizami) niemożliwy do precyzyjnego oszacowania, ale na pewno będą to dziesiątki milionów złotych. Środki na ten cel PEC będzie próbował pozyskać w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz dofinansowania z Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że w całej Polsce rosną ceny związane z zagospodarowaniem odpadów. Najbardziej dotknięte tym faktem są gospodarstwa domowe, które coraz więcej wydają na ten cel. Według ekspertów trend może się tylko nasilić. Tylko w Legionowie od 2019 r. cena odbioru odpadów segregowanych wzrosła z 10 zł do 28 zł od osoby. W niektórych sąsiednich gminach już teraz planowane są kolejne podwyżki.

Należy podkreślić, że termiczne przetwarzanie odpadów jest jednym z najbardziej rygorystycznie kontrolowanych procesów w Europie. Instalacje są tak zaprojektowane, aby spełniać surowe normy środowiskowe, wynikające zarówno z przepisów krajowych, jak i unijnych. Spalarnia nie generuje smogu, a jej wpływ na środowisko jest niewielki. Parametry emisji zanieczyszczeń rejestrowane są w trybie ciągłym, a wyniki będą ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Za przykład i wzór działania takiej instalacji można podać Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) powstałą na podstawie umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego podpisaną przez Miasto Poznań i Spółkę Suez Zielona Energia.

Przykładem może być też Białystok, który został wskazany jako miasto najtaniej zagospodarowujące odpady w raporcie sporządzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a jest to miasto dysponujące własną instalacją: nowoczesną spalarnią, przekształcającą śmieci w energię cieplną, a także sortownią, kompostownią i własnym składowiskiem.

Należy wspomnieć, że w krajach Europy Zachodniej, gdzie gospodarka odpadami działa znacznie skuteczniej, spalarnie to normalność. W bezpieczny sposób usuwają wiele problemów ze śmieciami. Dla przykładu tylko we Francji działa 128 dużych zakładów termicznej utylizacji odpadów. W Niemczech jest ich 66, a w niewielkiej Szwajcarii aż 30. Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów znajdują się również w centrach dużych miast, jak choćby w Wiedniu. Łącznie w Europie działa około 400 spalarni, które odpowiadają za utylizację blisko 25 proc. śmieci.

Przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreślają, że spalarnie są sposobem na zagospodarowanie odpadów, których nie można ponownie wykorzystać oraz że w Polsce jest miejsce na więcej takich instalacji.                                                                                                                           

W Legionowie jesteśmy na początku drogi, która rozpocznie się od uchwały intencyjnej przedstawionej Radnym Rady Miasta. Jeśli zostanie ona przyjęta, kolejnym etapem będzie przeprowadzenie analiz przez zespół ekspertów. Oczywiście ewentualne powstanie instalacji zostanie poprzedzone szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi oraz odbędzie się w tej sprawie ogólnomiejskie referendum.

Planowane przedsięwzięcie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów jest jednym z elementów Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. Na jego terenie funkcjonowałaby kompostownia odpadów zielonych, punkt selektywnej zbiórki odpadów oraz punkt napraw i ponownego użycia sprzętu elektronicznego oraz elektrycznego. Niezwykle ważny jest fakt, że w ramach planowanej inwestycji nie będą składowane śmieci (co wiązałoby się z uciążliwością dla okolicznych mieszkańców). Dodatkowo funkcjonowanie takiego przedsięwzięcia umożliwiłoby całkowitą rezygnację z korzystania w PEC z węgla, co wpłynęłoby na poprawę jakości powietrza w naszym mieście.

Energetyczne wykorzystanie odpadów to trend, który będzie się rozwijał w Polsce w najbliższych latach na terenie wielu gmin. Wynika to z rosnącej ilości śmieci oraz wzrostu cen za ich utylizację. Najbardziej odczuwają to mieszkańcy, którzy z roku na rok płacą coraz więcej za odbiór odpadów. Dzięki inwestycji w ekologiczną instalację termicznego przetwarzania z odzyskiem energii, możliwe będzie obniżenie dla mieszkańców Legionowa kosztów odbioru śmieci oraz cen ciepła dostarczanego przez PEC. Dodatkowo należy podkreślić, że jest to instalacja o znikomej emisji zanieczyszczeń co wpłynie na poprawę jakości powietrza w naszym mieście  - mówi zastępca prezydenta miasta Marek Pawlak.