zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Grafika wyróżniająca: Komunikat

Funkcjonowanie PSZOK - od 2 maja

Data dodania: 01 maja 2020

2 maja 2020 r. (w sobotę) ponownie zostanie uruchomiony dla mieszkańców Legionowa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Cofnij

W PSZOK-u będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – limit 3 m³ rocznie,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe mogą pochodzić wyłącznie z gospodarstw domowych, zgłoszonych w systemie gospodarki odpadami w Gminie Miejskiej Legionowo,
  • odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i remontowych prowadzonych w ramach działalności gospodarczej jest obowiązkiem firmy wykonującej prace remontowe. Tego typu odpady nie są przyjmowane na PSZOK.
 2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – bez limitu ilościowego,
 3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe – bez limitu ilościowego,
 4. Zużyte opony stanowiące odpady komunalne,
  • zużyte opony mogą pochodzić wyłącznie z gospodarstw domowych, zgłoszonych w systemie gospodarki odpadami w Gminie Miejskiej Legionowo,
  • Zagospodarowanie opon wymienionych przez warsztat w ramach działalności gospodarczej jest obowiązkiem firmy wykonującej wymiany. Tego typu odpady nie są przyjmowane na PSZOK.
 5. Przeterminowane leki – bez limitu ilościowego,
  Uwaga! pojemniki na przeterminowane i zbędne leki znajdują się w aptekach, lista aptek dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Legionowo.
 6. Zużyte baterie – bez limitu ilościowego,
 7. Zużyte akumulatory – bez limitu ilościowego,
  Uwaga! w przypadku zakupu w sklepie nowego akumulatora warto oddać stary, w przeciwnym wypadku ponosimy dodatkową opłatę depozytową w wysokości 30 zł/szt.,
 8. Chemikalia – limit 100 dm³ rocznie.

Punkt przeznaczony jest dla mieszkańców Legionowa terminowo wnoszących opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Odpady można wywieźć wyłącznie we własnym zakresie po wypełnieniu odpowiedniego wniosku (wniosek dostępny na stronie internetowej).

Wypełniony i podpisany wniosek można:

 1. Przesłać na adres e-mailowy: odpady@um.legionowo.pl (proszę przesłać skan dokumentu zawierający podpisy właściciela nieruchomości),
 2. Wrzucić do urny znajdującej się w wejściu do budynku Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej należy dołączyć zaświadczenie o terminowym uiszczaniu opłat za odbiór odpadów komunalnych uzyskane od zarządcy budynku.

Po otrzymaniu informacji zwrotnej z urzędu należy:

 1. w przypadku odpowiedzi na wniosek wysłany e-mailem należy: wydrukować podpisany i podstemplowany przez urząd wniosek i z takim wnioskiem oraz z wnioskowanym odpadem przyjechać do PSZOK
 2. w przypadku odpowiedzi na wniosek wrzucony do urny w Urzędzie Miasta należy: wyjąć ze skrzynki pocztowej podpisany i podstemplowany przez urząd wniosek (wniosek będzie rozpatrzony w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie krótszym niż 7 dni) i z tym wnioskiem oraz z wnioskowanym odpadem przyjechać do PSZOK.

Punkt znajduje się na terenie ciepłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ul. Olszankowej 36 w Legionowie (wjazd ulicą Sikorskiego od strony Starostwa Powiatowego w Legionowie).

Punkt jest czynny w poniedziałek i czwartek w godzinach 12:00–18:00 oraz w sobotę w godzinach 8:00–14:00.