zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
PL BIP

II Półmaraton Leśny “Na Żarcie”

Data dodania: 07 marca 2018
II Półmaraton Leśny “Na Żarcie”

Drodzy biegacze chcemy Was gorąco zaprosić na II Półmaraton Leśny “Na Żarcie”, którego start odbędzie się 7 kwietnia o godz. 13.00 z polany leśnej przy ul. Zakopiańskiej. Trasa półmaratonu przebiegać będzie szlakami naszego pięknego legionowskiego lasu. Zeszłoroczna I edycja okazał się bardzo udana, a nasz pomysł spotkał się z wielkim entuzjazmem biegaczy. Zapisy od 5 marca na stronie https://zapisyonline.com/

 

Regulamin biegu II Półmaraton Leśny „Na Żarcie”:
I. Organizator
1. Gmina Miejska Legionowo – Arena Legionowo, tel/fax: 022 766 45 20, e-mail: arena@um.legionowo.pl
II. Cel
Popularyzacja biegów przełajowych jako najprostszej formy rekreacji zachęcającej do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
III. Termin i miejsce
1. II Półmaraton Leśny „Na Żarcie” odbędzie się 7 kwietnia 2018 r. (sobota). Start o godz. 13:00
2. Start i meta – polana leśna ul. Zakopiańska
3. Biuro zawodów dla uczestników biegu :
– piątek 6 kwietnia 2018 roku w godzinach 8.00 – 18.00 w hali Arena Legionowo, ul. Chrobrego 50 B
– sobota 7 kwietnia 2018 roku w godzinach 11.00 – 12.30 Zespół Szkół nr 1 przy ul. Zakopiańskiej
4. W biurze zawodów w dniu zawodów dla uczestników biegu głównego udostępniony będzie depozyt.
5. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
IV. Dystans i trasa
1. Dystans – ok. 21,0975km – trasa nieatestowana
2. Zawody mają charakter biegów przełajowych (tylko drogi leśne), dwie pętle.
V. Warunki uczestnictwa
1. Opłaty:
– Opłata za bieg wynosi – 30 zł. W skład pakietu wchodzi: zwrotny numer startowy, torba na depozyt, gadżet sportowy, posiłek „Na Żarcie”, pamiątkowy medal.
VI. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przez stronę internetową www.arenalegionowo.pl
2. Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane są od 5 marca 2018 roku do 3 kwietnia 2018 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.arenalegionowo.pl, www.protempo.pl. Wpłatę za udział w biegu należy dokonać wyłącznie przelewem na konto nr: 44 1560 0013 2380 6993 5000 0001, właściciel konta: Gmina Miejska Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, w tytule: (imię i nazwisko zawodnika, II Półmaraton Leśny).
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 3 dni od momentu
dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
4. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać „wpłata grupowa” oraz imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegów.
5. Organizator nie wystawia faktur VAT.
6. Limit zgłoszeń do biegu głównego wynosi 300 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
7. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
8. Potwierdzenie zgłoszeń i odbiór numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów.
9. W przypadku opłat startowych wniesionych na konto organizatora po 3 marca 2018 roku konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.
10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
11. W biegu OPEN może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu imprezy ukończyła 18 lat.
12. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.arenalegionowo.pl
VII. Nagrody
1. OPEN
– Miejsca 1-3 w biegach przełajowych w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn: puchary i nagrody.
– Miejsca 1-3 w biegach przełajowych w kategoriach wiekowych: statuetki lub puchary.
2. Puchar oraz nagroda dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika z Legionowa.
3. Uwaga – nagrody w kategorii OPEN i kategoriach wiekowych nie dublują się.
4. Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.
5. Organizator ma prawo zmiany puli nagród.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną i ubezpieczenie NNW.
2. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator.
3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.
4. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
5. Numery startowe są zwrotne i należy je zwrócić do biura zawodów niezwłocznie po zakończeniu biegu.
Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu do koszulki. Pod karą dyskwalifikacji niedozwolone jest zasłanianie numeru startowego.
6. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku przez
organizatora w materiałach informacyjnych i reklamowych biegu.
7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
IX Grupy wiekowe
1. KOBIETY (wiek uczestnika, rocznik)
I – 18-29 lat, 2000- 1989
II – 30-39 lat, 1988 – 1979
III – 40-49 lat, 1978 – 1969
IV – 50 – 59 lat, 1968 – 1959
V – 60 i starsze, 1958 i starsze
2. MĘŻCZYŹNI (wiek uczestnika, rocznik)
I – 18-29 lat, 2000- 1989
II – 30-39 lat, 1988 – 1979
III – 40-49 lat, 1978 – 1969
IV – 50-59 lat, 1968 – 1959
V – 60-69 lat, 1958 – 1949
VI – 70 i starsi, 1948 i starsi

 

Urząd Miasta Legionowo

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo

GODZINY OTWARCIA:
pon 8:00 - 18:00
wt - pt 8:00 - 16:00

NUMER KONTA:
Getin Noble Bank S.A.
44 1560 0013 2380 6993 5000 0001

ADRES E-MAILOWY:
kancelaria@um.Legionowo.pl

SEKRETARIAT:
tel.: (22) 774 20 31, (22) 766 40 00
fax: (22) 774 02 32
tel. dla niepełnosprawnych:
(22) 766 40 03

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA EPUAP:
/UMLegionowo/skrytka

KZB LegionowoPECPWK LegionowoStraż Miejska w LegionowieMiejska Biblioteka Publiczna w LegionowieMiejski Ośrodek Kultury w LegionowieMuzeum Historyczne w LegionowieOśrodek Pomocy Społecznej w LegionowieStarostwo Powiatowe w LegionowiePowiatowe Centrum Integracji SpołecznejPowiatowy Urząd Pracy w LegionowiePowiatowa Izba Gospodarcza w LegionowieCentrum Szkolenia PolicjiKomenda Powiatowa w LegionowiePunkt Informacji Europejskiej Europe Direct – WarszawaSystem Gospodarki Odpadami w Legionowie