zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Jak przystąpić do projektu Karty Dużej Rodziny?

Data dodania: 11 kwietnia 2017
Wzór Karty Dużej Rodziny. Na karcie znajdą się: imię i nazwisko, numer karty, data ważności,  numer kart oraz oznaczenie 3+ lub 4+ w formie hologramu.

W każdym momencie można zgłosić chęć uczestnictwa w programie: Karta Dużej Rodziny.

Etap pierwszy: Wypełnij i złóż wniosek
Etap drugi: Odbierz kartę
Etap Trzeci: Korzystaj z uprawnień, jakie daje Tobie i Twojej rodzinie Karta Dużej Rodziny

Cofnij

Etap pierwszy:  Wypełnij i złóż wniosek

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41 w godzinach pracy urzędu.

Druk Wniosku dostępne także w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo. Do wniosku należy dołączyć:

a) zaświadczenie z placówki edukacyjnej lub kserokopię legitymacji (oryginał do wglądu) lub inny dokument potwierdzający kontynuację nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia,

b) w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – kserokopia prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Wniosek o wydanie Karty składa rodzic, rodzic zastępczy bądź opiekun prawny

Etap drugi: Odbierz kartę

Po złożeniu i weryfikacji kompletnego Wniosku, karta będzie wydawana przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta  Legionowo, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia w Urzędzie. Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest wnioskodawca.

Na karcie znajdą się:

  • imię i nazwisko,
  • numer karty, data ważności,
  • numer kart
  • oznaczenie 3+ lub 4+ w formie hologramu.

Etap Trzeci: Korzystaj z uprawnień, jakie daje Tobie i Twojej rodzinie Karta Dużej Rodziny

Partnerzy projektu

Karty Dużej Rodziny wydawane są na czas określony uzależniony od wieku dzieci, jednak nie dłuższy niż 3 lata.