zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Jak zmieniło się os. Kozłówka

Data dodania: 09 września 2020
Na zdjęciu os.

Legionowskim osiedlem, które najbardziej zmieniło się na przestrzeni ostatnich 30 lat, jest niewątpliwie „Kozłówka”. Kilka carskich, powojskowych koszar najpierw przekształcono w budynki mieszkalne, a następnie miasto zbudowało tam pełną infrastrukturę towarzyszącą: drogi, chodniki, plac zabaw czy boisko.

Cofnij

Historia osiedla jest powiązana z willą „Kozłówka”, która była zespołem willowo-parkowym. Swoje początki ma ono w 1886 r., gdy czterohektarową posiadłość w tym rejonie kupił Władysław Kozłowski. W połowie lat 90. XX w. od nazwy „Kozłówka” utworzono zwyczajowe określenie dla pobliskiego osiedla, założonego początkowo w opuszczonych przez wojsko koszarach carskich. Jest to nazwa, która przyjęła się w lokalnym środowisku, choć nie do końca odpowiada realiom historycznym. Obecnie na terenie osiedla mieszka niespełna tysiąc osób.

Na przestrzeni minionych lat miejsce to ulegało zmianom w związku z prowadzonymi tam inwestycjami. Zrealizowana została m.in. rewitalizacja tego terenu, która doprowadziła do modernizacji ciągów jezdnych i pieszych, oświetlenia ulicznego. Wybudowany został też plac zabaw dla najmłodszych, zamontowano urządzenia małej architektury, zagospodarowano zieleń. Działania zostały zrealizowane w ramach projektu: "Wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Legionowie jako czynnik wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców i rozwoju społeczno-gospodarczego miasta - I etap" i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Koszt prowadzonych działań wyniósł wtedy ok. 2,5 mln zł. Przy ul. Kolejowej, jako uzupełnienie systemu komunikacyjnego osiedla, swój przystanek ma linia nr 3 Darmowej Komunikacji Miejskiej, a w niedużej odległości została zmodernizowana stacja Legionowo Piaski, na której zatrzymują się pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej.

Obecnie prowadzone są kolejne inwestycje w tym rejonie. Oddano do użytku piąty budynek socjalny, na parterze którego znajduje się filia nowocześnie wyposażonego miejskiego żłobka. Prowadzony jest również projekt przebudowy i remontu sąsiadującej z osiedlem willi „Kozłówka” wraz zagospodarowaniem terenu, odkupionego niedawno przez miasto od prywatnego właściciela.

Na terenie osiedla zrealizowana została również modernizacja zabytkowego budynku, tzw. bunkra, który pełni rolę klubu młodzieżowego. Prowadzone są w nim liczne zajęcia zarówno dla klubowiczów, jak i okazjonalnych uczestników. W ciągu minionych lat zrealizowano w nim wiele projektów, takich jak nauka języka angielskiego, gry na gitarze, pomoc w nauce zainteresowanej młodzieży i dzieciom, turnieje gier, zabawy plenerowe, konkursy plastyczne, a w okresie wiosennym utworzono na terenie klubu ogród botaniczny. Dla dzieci z osiedla „Kozłówka” od wielu lat przygotowywana jest bogata oferta półkolonii i kolonii oraz prowadzone są działania o charakterze profilaktycznym.

Od 2013 r. zarządzająca budynkami na „Kozłówce” spółka KZB Legionowo realizuje projekt „Odpracuj czynsz”. W jego ramach mieszkańcy lokali komunalnych mają możliwość spłaty zadłużenia czynszowego - obecnie wynosi ono ok. 1,4 mln zł - poprzez jego odpracowanie. W 2020 r. skorzystało z tej możliwości niestety tylko pięciu mieszkańców, odpracowując łącznie kwotę blisko 6 tys. zł.