zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Jakie zadania można zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej?

Data dodania: 19 lipca 2017
Baner informacyjny
W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art.19b ustawy w zakresie należącym do zadań gminy, w szczególności:
Cofnij

1) działania inwestycyjne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej obejmujące:

budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, budynków oraz obiektów architektury, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz małej architektury, placów zabaw i terenów rekreacyjnych, oświetlenie uliczne, placów, ulic i terenów,

2) ochrona przyrody, w tym zieleni (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),

3) porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Inicjatywy lokalne mogą być prowadzone na terenach dostępnych dla wszystkich mieszkańców na terenie Legionowa.