zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5

Data dodania: 10 kwietnia 2018
PM Nr 5

Zarządzenie Nr 108/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 w Legionowie, ul. Kwiatowa 80

Cofnij

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1), art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.2), § 1, § 2, § 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 w Legionowie, ul. Kwiatowa 80, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Legionowo.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo - Piotrowi Zadrożnemu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie dostępne w BIP pod adresem - http://www.bip.legionowo.pl/Article/id,30736.html