zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Studenci oceniają Legionowo

Data dodania: 08 października 2018

Legionowo stało się w lipcu areną badań dotyczących polityki samorządów wobec ochrony środowiska. Miasto odwiedzili studenci gospodarki przestrzennej z Uniwersytetu Warszawskiego. Według analiz, które przeprowadzili Legionowo może być wzorem dla innych gmin w skutecznych działaniach przeciwko smogowi jakie podejmowano przez ostatnie kilka lat. Przykładem tu może być wymiana 278 pieców węglowych na nowoczesne i ekologiczne.

Cofnij

Już trzeci rok z rzędu studenci gospodarki przestrzennej z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW odwiedzili Legionowo w celach badawczych. Zadaniem studentów była analiza polityki samorządów gminnych wobec problemu ochrony środowiska, w szczególności poprawy jakości powietrza i walki ze smogiem. Badania prowadzone były w ramach kursu terenowego pod opieką pracowników i doktorantów Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej.

Podczas zajęć studenci spotkali się m.in. z przewodniczącą Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych – Anną Łaniewską oraz Pełnomocnikiem ds. jakości powietrza i gospodarki niskoemisyjnej – Marcinem Galochem. W czasie spotkań rozmówcy zaprezentowali działania podejmowane przez władze miasta, a następnie odpowiadali na pytania studentów.

Integralną część badania stanowiły ankiety przeprowadzone z mieszkańcami Legionowa. Wyniki ankiet wskazują, że dla ponad 70% mieszkańców miasta walka ze smogiem jest ważną kwestią. Wśród respondentów zdarzały się osoby niezaznajomione ze zjawiskiem smogu i sposobami na ochronę przed nim, były to jednak pojedyncze przypadki. Ankietowani w większości dobrze oceniają działania miasta związane z wymianą pieców, wsparciem transportu rowerowego, gospodarką odpadami, a także zielenią miejską.

Z badań porównawczych wynika, że Legionowianie są lepiej zorientowani w działaniach władz lokalnych w polityce jakości powietrza niż mieszkańcy Otwocka i w większości lepiej je oceniają. Aż 90% Legionowian deklaruje podejmowanie działań, które służą ochronie przed smogiem – od posiadania roślin w mieszkaniu, przez sprawdzanie jakości powietrza w internecie po ograniczenie wychodzenia z domu. Częstsze działania zapobiegawcze zaznaczają się w grupie respondentów posiadających dzieci. Bardzo rzadko Legionowianie stosują maseczki antysmogowe.

Studenci zauważają, że miasto prowadzi wielopłaszczyznowe działania w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Podkreślają także przejrzystość strony internetowej poświęconej ochronie środowiska oraz uwzględnienie kwestii środowiskowej w lokalnych dokumentach strategicznych.

W podsumowaniu swoich badań studenci stwierdzają, że „działania podejmowane przez władze przynoszą zadowalające efekty i stanowią wzór dla innych gmin” i wymagają konsekwentnej realizacji w kolejnych latach.

/Rafał Florczyk/